24 czerwca 2024

 

Wiktor Mielczarek

Sposób drugi
W drugim sposobie projektowania rozpoczynamy pracę od obiektu 3D. Do wykonania elementu mocującego korzystamy w sposób intuicyjny ze sposobu rzeczywistego powstawania detalu. Najpierw potrzebny jest klocek o wymaganych gabarytach, który w programie poddamy „obróbce” aby uzyskać wymagany kształt. Następnie w klocku-prostopadłościanie wykonujemy półkoliste wycięcie. Przy pomocy polecenia szybkiego wytłaczania wskazujemy ściankę, na której podpowiadany jest każdy możliwy do wytłoczenia obszar (zaznaczony kolorem czerwonym) (Rys. 19).

projektowanie-detali-w-turboCad

Rys. 1

W drugim etapie należy wybrać materiał pomiędzy dwoma zaokrąglonymi grzbietami. Obszar do wytłoczenia najwygodniej jest zdefiniować przy pomocy niezbędnych linii, łuków i krzywych (Rys. 20).
Czasami tworzenie obszaru służącego do „wycinania” nie jest takie oczywiste. Na rysunku 21 widać czerwoną ramkę profilu, na podstawie którego definiowana jest bryła służąca do operacji boolowskiej odejmowania.

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 1/2 (76/77) styczeń/luty 2014