22 kwietnia 2024


Maszyny są na ogół wyrobami skomplikowanymi, wymagającymi znacznego wysiłku w trakcie wykonania, zarówno od inżynierów jak i rzemieślników. Jednak cały ten wysiłek może być łatwo zniweczony, gdy wysyłając maszynę do Indii, Chin lub USA nie zabezpieczymy jej odpowiednio przed transportem morskim. Nie wystarczy jednak jakieś zabezpieczenie. Często musi ono być specjalnie zaprojektowane przez specjalistę projektanta, a opakowanie wykonane przez firmę z doświadczeniem w tym zakresie.

Aleksander Łukomski

Dzisiaj trudno sobie już wyobrazić sytuację sprzed wielu lat, gdy wysyłano transportem morskim z Tychów do Chin pierwszą partię samochodów Fiat 126 p. Samochody dotarły do Chin nawet w dobrym stanie jednak nie wytrzymały... opony. Były do wymiany. Pułapki w transporcie mogą wystąpić w miejscach których trudno się ich spodziewać. Dlatego dobre przygotowanie maszyny do transportu morskiego, jej prawidłowe zabezpieczenie i opakowanie jest niezwykle ważne. W niniejszym artykule omówiono jedynie niektóre aspekty związane z pakowaniem i transportem dotyczące głównie maszyn, o których powinien pamiętać konstruktor maszyny podczas jej projektowania.

Pakowanie-maszyn-dla-transportu-morskiego

Większe opakowanie skrzyniowe ze sklejki wraz z przygotowanymi materiałami sztauerskimi

Transport dużej maszyny należy projektować już na etapie konstruowania maszyny. Niekiedy jest taki wymóg inwestora, żeby maszynę dało się podzielić na zespoły, z których każdy mieści się w kontenerze. Jeżeli nie ma takiego wymogu to są jeszcze znormalizowane wymiary skrajni drogowej czy kolejowej, które ograniczają wymiary maszyny. Każdy ładunek ponadgabarytowy (poza skrajnię) to są dodatkowe, niekiedy duże, problemy, nie wspominając o kosztach. A te mogą być znaczne, zwłaszcza przy konieczności budowy specjalnych skrzyń dla transportu morskiego. Zdarza się że koszt opakowania stanowi 1/3 kosztu maszyny. Transport maszyny powinien być przemyślany od początku, czyli od miejsca wyprodukowania, aż do miejsca instalacji maszyny. Należy wziąć pod uwagę następujące zagadnienia:

  • możliwość załadunku i rozładunku, w tym wprowadzenie na halę montażową odpowiedniej naczepy normalnej lub niskopodwoziowej, szerokość bramy hali, nośność posadzki hali,
  • możliwość użycia specjalnego dźwigu lub suwnicy ze względu na odpowiednią wysokość hali i masę dźwigu,
  • gabaryty ładunku, przekroczenie skrajni, a tu np. konieczność wykonania większego wjazdu na halę lub rozebrania części dachu hali dla umożliwienia wstawienia maszyny przez otwór w dachu; wyznaczenie specjalnej trasy transportu omijającego za niskie mosty, linie tramwajowe i trakcje kolei elektrycznych w drodze do portu i z portu przy dostarczeniu maszyny drogą morską. Często, gdzie to możliwe, wykorzystuje się do transportu dużych maszyn transport wodny. Np. silniki okrętowe produkowane w zakładach H. Cegielskiego są transportowane barkami Wartą i Odrą do Szczecina. W tym celu zbudowano w Poznaniu specjalną przystań na Warcie i zakontraktowano specjalne barki o małym zanurzeniu.
  • specjalne opakowania – skrzynie drewniane, ich wielkość, unieruchomienie poosiowe i poprzeczne maszyny w skrzyni lub kontenerze oraz zapobiegnięcie wywróceniu maszyny wewnątrz skrzyni.

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 1/2 (76/77) styczeń/luty 2014