18 kwietnia 2024


Po zakończeniu modelowania całego gabarytu przyczepy (metodą projektowania wieloobiektowego w pojedynczym pliku części), został on zapisany jako złożenie pojedynczych elementów, powiązanych parametrycznie z bryłą, z której ono powstało (Rys. 1).

Bernard Pacula

Kolejnym etapem konstrukcji jest zabudowanie wnętrza przyczepy, aby możliwe było efektywne wykorzystanie miejsca, jakie jest dostępne wewnątrz pojazdu. W tym celu należy sprawdzić ile tego miejsca można przeznaczyć do wstawienia szafek.

Projektowanie-kompaktowej-przyczepy-kempingowej

Rys. 1

Jak wiadomo, im większa ich ilość, tym więcej rzeczy można bez problemu przewozić, jednakże z drugiej strony – zmniejsza to ilość przestrzeni dostępnej do odpoczynku. Aby móc zaplanować optymalny rozkład mebli, należy wykonać prostą analizę polegającą na wrysowaniu planowanych obiektów w zarys przyczepy. Możliwe wtedy będzie przeanalizowanie ilości miejsca, jakie pozostanie dla pasażera. Jako że średnia wielkość wzrostu jest poniżej 200 cm, to pozostawienie przestrzeni w rozmiarze 210 cm powinno być wystarczające (Rys. 2).
W celu rozrysowania zarysu należy wybrać utworzenie szkicu w złożeniu. Oczywiście, istnieje możliwość wykonania go również na poziomie części, która zostałaby utworzona w kontekście złożenia, jednak rozwiązanie pierwsze jest bardziej uniwersalne. Po wykonaniu szkicu w złożeniu, można wykorzystać je nie tylko do wskazania zarysu samych mebli, można z niego skorzystać w późniejszym etapie do wykonania wzmocnienia z kątownika, prowadzonego wzdłuż krawędzi, a właściwie ścieżki szkicu. Dobierając odpowiednie wartości odległości, zapewniające mniej więcej komfortowe warunki odpoczynku, należy ustalić budowę szafek. W tym konkretnym przypadku, szafka znajdująca się przy uchylnej klapie z tyłu będzie miała blat zintegrowany ze spodem szafki wiszącej w kabinie. Umożliwi to zarówno zwiększenie sztywności, jak i utworzenie blatu, na którym będzie możliwe np. przygotowanie posiłków. Aby zwizualizować gabaryt, jaki szafki zabiorą z przestrzeni kabiny można wykonać model bryłowy.

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 3 (78) marzec 2014