24 kwietnia 2024


W dobie szybkiego rozwoju producenci wyrobów z tworzyw sztucznych oczekują szybkiego wykonania modeli oraz narzędzi do ich produkcji. Model wypraski musi posiadać zarówno walory estetyczne, które przyciągają klientów, jak i użytkowe. Ponadto formy na takie detale powinny być jak najprostsze, niezawodne oraz tanie w wykonaniu i eksploatacji.

Marcin Antosiewicz

Często kompromis, miedzy ceną narzędzia a odpowiednim modelem, który komplikuje wykonanie formy, jest trudny do osiągnięcia. Co jest przyczyną takiego stanu rzeczy? Bywa, że jest to brak znajomości zasad odformowania modeli w formie. Projektanci wyrobów zazwyczaj skupiają się na kształcie modelu, a nie na jego poprawności technologicznej. Kolejnym aspektem wpływającym na podniesienie ceny formy są zmiany, wynikające z błędnie wykonanego detalu.
Specjalistyczne programy CAD wychodzą naprzeciw oczekiwaniom konstruktorów wyrobów i pozwalają przeprowadzić niezbędne analizy gotowego modelu w celu wykluczenia jak największej ilości potencjalnych zagrożeń.
Model wypraski poddawany jest różnym testom poprzez analizy:

  • kątowe (pochyleń)
  • podcięć
  • grubości
  • wtrysku
  • promieni
  • regionów
  • jakości modelu

Analiza kątowa
Jest to pierwsza analiza, jaką konstruktor powinien wykonać po utworzeniu modelu. Pozwala odszukać ścianki, dla których kąt nie został naniesiony. Ponadto pozwala sprawdzić kąt na ściankach, na których ma zostać wykonana faktura. Zbyt mały kąt może spowodować rysowanie wypraski podczas usuwania z formy. Oczywiście konstruktor musi posiadać wiedzę o zalecanej wartości kąta dla danej faktury. Analizę kątową można zwykle wykonać na kilka sposobów. Pierwszy sposób to określenie kątów na podstawie mapy kolorów (Rys. 1). 

kat-pochylenia-scianek

Rys. 1  Mapa kolorów obrazująca kąt pochylenia ścianek względem kierunku formowania

Mapa kolorów przy skomplikowanych modelach jest niewystarczająca, gdyż wizualne przeglądanie detalu nie pozwoli zauważyć wszystkich ścianek o niewłaściwym kolorze.
Bardziej precyzyjną analizą jest analiza z wykorzystaniem narzędzi, umożliwiających przypisanie odnośnika do każdej ścianki, która nie spełnia założeń konstrukcyjnych.

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 4 (79) kwiecień 2014