16 kwietnia 2024


Popyt na wyższe osiągi produktów połączony z dążeniem do większej efektywności i bardziej przyjaznym podejściem stawia przed technologami opracowującymi produkty nowe wyzwania pod względem doboru materiałów. Ponadto, rosnąca ilość wytycznych prawnych, wymagania zmniejszania masy, ograniczania emisji i bardziej efektywnego wykorzystania zasobów stają się istotnymi elementami w procesie podejmowania decyzji.

Opracowanie: Jim Hebel

Tworzywa sztuczne systematycznie przejmują wybrane obszary zastosowań wcześniej zarezerwowane dla metali lub innych tradycyjnych wysokogatunkowych materiałów dzięki takim właściwościom, jak niższa masa, właściwości izolacyjne i możliwości formowania, które są tradycyjnie poszukiwane przez projektantów. Jednakże aby rozszerzyć możliwości zastosowania tworzyw sztucznych w najbardziej wymagających środowiskach konieczne są stałe badania w obszarze chemii polimerów, aby wypełnić istniejące luki w wiedzy użytkownika końcowego i w możliwościach zastosowań. Takie badania są na przykład potrzebne, jeśli tworzywa sztuczne mają być używane w agresywnych środowiskach ekstremalnych termicznie i mechanicznie lub na zorientowanych na rozwój rynkach produkcji żywności, w różnych badaniach prowadzonych przez ośrodki naukowe (medyczne/przyrodnicze), w przetwarzaniu chemicznym, energii (także energii odnawialnej) oraz w przemyśle półprzewodników, gdzie najważniejsza jest najnowsza technologia.

Duratron-PAI

Półfabrykaty i wyroby gotowe z Duratron PAI

Odporność na temperaturę oraz na tarcie i zużycie są wymaganiami krytycznymi dla tych zastosowań i rynków. To właśnie tutaj postęp w obszarze rozwoju wysoko wydajnych materiałów polimerowych, tak zwanych tworzyw konstrukcyjnych, jest istotny dla opracowania rozwiązań, które są w stanie sprostać wszystkim wyzwaniom. Specjalne tworzywa konstrukcyjne i kompozyty mające lepsze parametry niż metale i inne materiały mogą bowiem wydatnie pomóc projektantom w znalezieniu najlepszego rozwiązania spośród dostępnych.
Współpraca między Solvay Specialty Polymers a Quadrant EEP ma na celu znalezienie nowych zastosowań dla innowacyjnych polimerów, które w połączeniu z tworzywami konstrukcyjnymi będą odpowiadać na potrzeby rynków zorientowanych na rozwój. Badania obejmują obszary zastosowań tworzyw konstrukcyjnych, w których obserwuje się największy postęp: odporność na temperaturę i odporność na tarcie i zużycie.

Odporność na temperaturę
Ekstremalne warunki z reguły oznaczają bardzo wysokie temperatury. Biorąc pod uwagę coraz większe zinformatyzowanie codziennego życiu i uwzględniając fakt, że obecnie produkcja coraz częściej wykonywana jest z dużą prędkością przez roboty, społeczeństwo ma coraz większe wymagania w stosunku do urządzeń i oczekuje coraz wyższych parametrów użytkowych produktów, ale oczywiście nie kosztem bezpieczeństwa. Wysoka odporność temperaturowa tworzyw sztucznych ma zatem zasadnicze znaczenie dla ich wykorzystania w takich środowiskach.

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 5 (80) maj 2014