21 czerwca 2024


W kilku poprzednich artykułach opisujących pracę w TurboCAD zostały zaprezentowane możliwości projektowe systemu w oparciu o wybrane polecenia. Teraz skoncentrujemy się na przedstawieniu kolejnych faz projektowania podczas opracowywania gotowego wyrobu, jakim jest wkład kominkowy. W tym wypadku oprócz szczegółowej dokumentacji technicznej uzyskujemy efekt fotograficznej jakości modelu przestrzennego.

Wiktor Mielczarek

Program może służyć zarówno do tworzenia od podstaw pełnego modelu przestrzennego wyrobu i „uzyskiwania”, niejako przy okazji, płaskiej dokumentacji warsztatowej poszczególnych elementów kominka, jak i w oparciu o wcześniej opracowaną dokumentację 2D służyć do opracowania poszczególnych detali 3D. Na rysunku 1 widać w tle arkusz blachy, z której w wyniku operacji gięcia powstał jeden z elementów komory spalania.  

kominek turbocad

Projektowanie jest w pełni parametryczne – wszystkie operacje wykonane na obiektach przestrzennych mogą być w dowolnym momencie zmieniane, poprawiane lub powiązane z innymi parametrami. Z wybranych obiektów – zarówno pojedynczych jak i zespołów złożonych z wielu detali – można wygenerować rzuty, widoki i dowolne przekroje, także wzdłuż linii łamanej.
Na rysunku 2 zostały przedstawione poszczególne rzuty wybranego elementu 3D. W tym wypadku prace projektowe wykonywane są od razu na elementach 3D, a dokumentację płaską (rzuty i przekroje) otrzymuje się automatycznie.  

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 9 (84) wrzesień 2014