16 kwietnia 2024


Rysowanie i modelowanie bezpośrednie w procesie projektowania ma swoje niezaprzeczalne zalety. Modelowanie takie jest szybkie i umożliwia łatwe tworzenie geometrii ale także szybkie tworzenie modyfikacji. Brak jednak parametrów, którymi można sterować, jest w przypadkach częstych zmian dość kłopotliwy. Szczególnie ma to miejsce, gdy konstrukcja jest, a raczej powinna być powiązana różnymi zależnościami wymiarowo – geometrycznymi.

Krystian Binarski

W celu przedstawienia sposobu podejścia do parametryzacji konstrukcji, wykonamy model telefonu, a raczej smartfona – w programie BricsCAD. Będzie to oczywiście uproszczona, gdyż jednobryłowa konstrukcja.
Pracę rozpoczniemy od wybrania szablonu modelowania 3D. Po jego wybraniu dostępna jest przestrzeń robocza, w której można rozpocząć modelowanie. Tworzenie rozpoczniemy od narysowania profilu podstawy. Jako że mamy tutaj do czynienia z programem parametrycznym, to nie ma konieczności skupiania się na dokładnym wprowadzeniu wymiarów, gdyż modyfikacja wymiarowa jest możliwa w dowolnym momencie, także już na etapie elementu bryłowego (Rys. 1).

parametryzacja modelowaniu 1
Rys. 1

Po narysowaniu profilu można wykonać wyciągnięcie narysowanego profilu – najprościej przez zaznaczenie krawędzi i wybranie wyciągnięcia (extrude) na odpowiednią wysokość (Rys. 2).
W tym momencie geometria nie ma widocznych wymiarów ani nie posiada jeszcze żadnych zdefiniowanych parametrów, którymi można sterować. Mając tak utworzoną bryłę podstawową należy zdefiniować gabaryty modelu. W tym celu należy skorzystać z więzów 3D, a więc narzędzi dostępnych w pasku 3D Constraints. Jeśli nie jest wyświetlane okienko Mechanical Browser, należy włączyć je, aby można było śledzić zarówno nadawane parametry jak i – w późniejszym etapie – zmienne.

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 10 (85) październik 2014