21 czerwca 2024


O sukcesie produktu decyduje najczęściej prawidłowe rozpoznanie i zrozumienie potrzeb klienta, któremu oferuje się wyrób bądź usługę. Na ogół takie rozpoznanie to proces czasochłonny, a często też skomplikowany. Wymaga odpowiedniego przygotowania uwzględniającego rozpoznanie branży oraz mechanizmów nią rządzących.  W rezultacie, zaproponowane rozwiązanie ma w pełni satysfakcjonować klienta, zarówno po względem funkcjonalnym jak i finansowym, uwzględniając założenia biznesowe przetłumaczone na język techniczny, czytelny dla członków późniejszego zespołu projektowego.

Przemysław Iwaniszyn

W trakcie wstępnej fazy formułowania specyfikacji wymagań, gromadzone są ogromne ilości informacji zawierających cenne uwagi i dane. Mogą one zostać przekazane w różny sposób, zarówno w postaci plików, takich jak dokumenty biurowe, modele CAD, szkice 2D itp., jak i w formie nieformalnych wniosków i sugestii.

import-wymagan ms word
Rys. 1  Import wymagań z MS Word

Często klient jest w stanie jedynie sformułować własne cele biznesowe, które to dostawca powinien doprecyzować, przekształcić i opisać w klarowny, sformalizowany sposób, tak aby powstała sklasyfikowana specyfikacja wymagań. Pomocna w uporządkowaniu całej zebranej wiedzy może okazać się znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem wymaganiami. Pomimo, iż niemal każdy rozumie potrzebę formułowania wymagań (które według standardu IEEE 610.12 możemy zdefiniować jako warunek lub umiejętność potrzebną do rozwiązania problemu lub osiągnięcia celu) to nie każdy jest przygotowany aby zarządzać nimi w sposób systemowy. Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na pytania, jak poprawnie sklasyfikować zebrane informacje i jak następnie wykorzystać zebraną wiedzę w czasie realizacji projektu tak, by podążał on we właściwym kierunku? I wreszcie – jak sprawdzić czy wytworzony produkt spełnia początkowe wymagania?
Na rynku istnieją programy ułatwiające zarządzanie wymaganiami i umożliwiające sprawowanie nad nimi nadzoru na różnych etapach prowadzonego projektu. Systemy te pozwalają na formalną reprezentację zebranych wymagań oraz określenie, w jasny i czytelny sposób, ważności zebranych informacji, ustandaryzowanie ich oraz zapewnienie możliwości śledzenia ewentualnych zmian. Należy pamiętać, że sposób, w jaki zarządza się wymaganiami, może zadecydować o sukcesie bądź porażce produktu.
Jednym z systemów umożliwiających efektywnie zarządzać wymaganiami jest platforma PLM firmy Dassault Systemes – ENOVIA V6. Rozwiązanie to umożliwia przepływ informacji pomiędzy wszystkimi etapami procesu opracowania nowego produktu z możliwością integrowania się z zewnętrznymi programami. Jako że nowoczesny system PLM powinien zapewnić funkcjonalności zarządzania nie tylko dokumentacją, listami materiałowymi czy procesami, lecz również całymi projektami, dlatego też rozbudowanie go o możliwość  tworzenia i nadzorowania wymagań wydaje się sensowne.

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 10 (85) październik 2014