24 maja 2024


Tworzywa sztuczne to dziś najczęściej wykorzystywany materiał konstrukcyjny. Łatwość uzyskania prawie dowolnych kształtów, niska masa oraz koszt produkcji czynią ten materiał bardzo ekonomicznym rozwiązaniem w stosunku do np. produktów metalowych.

Bernard Pacula

Czasami zdarza się, iż detal, sprawiający wrażenie poprawnie zaprojektowanego i spełniającego wymogi wytrzymałościowe, w rzeczywistości nie jest taki, jak powinien być. Wynika to z faktu iż model nie był zaprojektowany w sposób uwzględniający wszystkie aspekty i zjawiska fizyczne występujące podczas procesu wtrysku.
Problemy i błędy jakie mogą wystąpić na tym etapie można podzielić na trzy główne grupy:

  • Błędy związane z budową modelu wypraski
  • Błędy związane z konstrukcją formy
  • Problemy związane z przebiegiem procesu

Pierwsza grupa błędów jest związana z nieprawidłowym zamodelowaniem modelu wypraski i jest możliwa do przeanalizowania i sprawdzenia już na wstępnym etapie projektowania. Pewne analizy można przeprowadzić za pomocą narzędzi będących standardowymi funkcjami większości programów wspomagających projektowanie – inne - wymagają specjalistycznych narzędzi symulacyjnych lub po prostu olbrzymiego doświadczenia w konstruowaniu form wtryskowych.
Druga grupa błędów jest związana z niewłaściwą budową formy wtryskowej. Dotyczyć to może doprowadzenia materiału do gniazda, umieszczenia kanałów chłodzących i in. Na tym etapie konstruktora również może wspomóc aplikacja CAD, jednakże nie są to już standardowe polecenia dostępne w zwykłych konfiguracjach. W tym celu producenci dostarczają specjalistyczne moduły takie jak Mold Wizard czy Mold Tooling, wspomagające poprawność wykonania formy. Do pełnego jednak zasymulowania pracy formy, a więc i wykrycia możliwych błędów, konieczne jest przeprowadzenie analizy w specjalistycznych aplikacjach symulacyjnych.

bledy-i-odksztalcenia-wprasek

Trzecia grupa ryzyka powstawania błędów dotyczy fizycznych zjawisk będących składowymi procesu wtrysku. Istotne są zarówno materiał, parametry wtrysku jak i stan maszyny i samej formy. Dobór parametrów wtrysku jest możliwy tylko w aplikacjach symulujących proces, uwzględniających kompletny model formy.

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 11 (86) listopad 2014