25 lipca 2024


Wypraski wykonywane w technice 3D-MID (Moulded Interconnect Devices) stanowią obecnie dość duży segment rynku tworzyw sztucznych, a ich wytwarzanie ma charakter produkcji wielkoseryjnej (lub wręcz masowej). W zdecydowanej większości przypadków są to zastosowania techniczne, głównie  w takich dziedzinach jak: elektronika, motoryzacja, telekomunikacja, medycyna i inne. Specyfika wyprasek 3D-MID, ich charakter pracy i technologia wytwarzania sprawiają, że do ich wytworzenia, obok metod konwencjonalnych, stosowane są często rozwiązania całkowicie nowatorskie w zakresie narzędzi i urządzeń produkcyjnych.

Andrzej Zwierzyński

Technologia wtrysku 3D-MID umożliwia wykonywanie wyprasek z tworzyw termoplastycznych z przestrzennie ukształtowanymi zintegrowanymi obwodami elektrycznymi.

3D-MID-wtryskiwanie-obwodow

Dzięki tej technice powstają wyroby, gdzie w jednym elemencie występuje integracja funkcji mechanicznych (obudowy, wsporniki, elementy złączne, zatrzaski) oraz elektrycznych (obwody połączeniowe, połączenia wtykowe, ekranowanie części elektrycznych), a także innych (Rys. 1). Technologia powstała w latach 70-tych w USA, jednak jej szersze wdrożenie przemysłowe nastąpiło dopiero w  latach 90-tych. Znajduje ona szerokie zastosowanie w motoryzacji, telekomunikacji, medycynie i szeregu innych dziedzin, tam gdzie wymagana jest obecność układów elektronicznych. W ostatnich latach jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się technik wytwarzania. W technice tej elementy konstrukcyjne mechaniczne i elektroniczne są tradycyjnie zaprojektowane i wyprodukowane w oddzielnych procesach, ale później zostają połączone w jeden zintegrowany wyrób (Rys. 2). Założeniem procesu jest wykorzystanie niemal każdej powierzchni wypraski do umiejscowienia ścieżek przewodzących prąd i montażu układów elektronicznych. W wyniku takiego podejścia eliminowane jest okablowanie w tzw. bliskim zasięgu w obrębie jednego elementu lub zespołu konstrukcyjnego. Celem nie jest całkowite wyeliminowanie okablowania, a jedynie w tych miejscach, gdzie jest to uzasadnione i pozwala na uproszczenie rozwiązań konwencjonalnych, dających w efekcie wymierne korzyści techniczne i ekonomiczne.

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 11 (86) listopad 2014