24 czerwca 2024


W jednym z wcześniejszych artykułów zamieszonych w Projektowaniu i Konstrukcjach Inżynierskich (PiKI), dotyczących projektowania w TurboCAD, został zamieszczony opis wykonania wałka ze spiralnym rowkiem. Cały projekt zakładał, że do jego wykonania z jednego kawałka materiału potrzebne będą obrabiarki sterowane numerycznie lub drukarka 3D. W tym artykule opiszemy sposób powstawania wałka prowadzącego, w którym zastosowano dwa różne materiały: stalowy lub aluminiowy rdzeń i powłokę ze zupełnie innego, pod względem właściwości, materiału np. poliwęglanu, specjalnej gumy lub innego tworzywa o odpowiedniej odporności mechanicznej i chemicznej.  

Wiktor Mielczarek

W zależności od wyrobu, powłoką może być odlew na stalowym rdzeniu lub „owinięcie” arkuszem np. odpowiedniej gumy z naniesionym kształtem rowka. Końcowy wygląd tak zaprojektowanego wałka przedstawia rysunek 1.

Rys-1 walek
Rys. 1

Prace nad projektem rozpoczynamy od przygotowania wałka. Jego zaprojektowanie jest prostą czynnością i było już na łamach PiKI opisywane.  Jednym z najprostszych sposobów jest np. obrót gotowego profilu 2D wykonanego dookoła wzdłużnej osi symetrii.  Tak jak wszystkie detale 3D, powstały obiekt jest w pełni parametryczny, co umożliwia w dowolnej chwili na wprowadzanie dopuszczalnych zmian w projekcie (Rys. 2).
Na przygotowany do owinięcia arkusz materiału nanosimy kształt rowka. Zakres wywinięcia jest zapisywany w drzewie części i także może być modyfikowany.

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 12 (87) grudzień 2014