24 maja 2024


Od początku tworzenia konstrukcji silników czy pomp, niezależnie od czynnika roboczego, zawsze stosowane były elementy rurowe. Istnieje wiele sposobów tworzenia ich geometrii. Jedne z nich wymagają dodatkowych środowisk, inne nie.

Bernard Pacula

Najprostszym sposobem utworzenia takiego obiektu jest wykorzystanie zwykłego wyciągnięcia profilu wzdłuż krzywej. Po wycięciu środka poprzez kolejną operację po ścieżce, lub operację cienkościenności, można uzyskać dowolny kształt takiego obiektu. Jest to na pewno rozwiązanie bardzo proste, lecz mające szereg wad.

Rys 1 rurowe
Rys. 1

Taki plik jest po prostu zwykłą bryłą, która nie może dostarczyć informacji dotyczących zestawienia wszystkich takich elementów w złożeniu wraz z odpowiednimi parametrami – np. długość oraz tabele gięcia. Aby takie dane mogły być dostępne, konieczne jest stosowanie specjalnego środowiska do tworzenia elementów rurowych. W Solid Edge jest to aplikacja XpresRoute. Korzystając z jej możliwości, można uzyskać potrzebne dane (Rys. 2).
Aby możliwe było utworzenie elementów rurowych, należy po otwarciu złożenia przejść do XpresRoute. Wybierając Narzędzia -> Środowiska -> XpresRoute automatycznie złożenie zostanie otwarte w trybie tworzenia i edycji elementów rurowych. Menu, jako że jest to środowisko służące specjalizowanym celom, dostosowane jest do tworzenia rur i rurociągów (Rys. 3).

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 12 (87) grudzień 2014