24 maja 2024


Wiele konstrukcji powstających obecnie budowanych jest na zasadzie tworzenia różnych kombinacji czy wariantów wykonania poszczególnych detali lub podzespołów. Projektowanie produktów z zachowaniem odpowiedniej metody pracy, umożliwiającej wykonywanie różnych typoszeregów czy odmian, jest podejściem mającym uzasadnienie zarówno praktyczne, jak i ekonomiczne. Możliwość szybszego dodawania nowych wariantów czy wprowadzania zmian jest znacznym ułatwieniem dla projektanta i pozwala na znaczne skrócenie czasu przygotowania produkcji.

Bernard Pacula

Metody jakie przedstawimy w artykule mogą być stosowane w dowolnych rozwiązaniach, gdzie jest możliwość wykorzystania wariantowości. Nie jest to dokładny opis tworzenia rodziny złożeń, czy sposób tworzenia wariantów z wykorzystaniem systemu zarządzania w Solid Edge, a jedynie sposób przedstawienia podejścia do tworzenia wariantowości konstrukcji w tym środowisku projektowym. Przykładem na którym będzie wyjaśniona idea całego rozwiązana będzie zawór (Rys. 1).

wariantowosc konstrukcji
Rys. 1

Jest to prosty produkt, w którym można zastosować kilka rozwiązań konstrukcyjnych. Dla pokazania różnych metod podejścia do tworzenia wariantowości, w naszym konkretnym przypadku będzie to zastosowanie różnego rodzaju dźwigni (Rys. 2). Oczywiście można zwiększyć ilość różnych możliwych do wprowadzenia opcji, jednak zasada ich tworzenia zawsze pozostanie niezmienna.

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 4 (91) kwiecień 2015