25 lipca 2024


Jaki powinien być perfekcyjny system CAD? Intuicyjny, łatwy w obsłudze, powinien mieć przyjazny interfejs użytkownika, łatwość definiowania i modyfikacji geometrii, etc. Czy taki system istnieje? Pewnie nie, bo pojawiają się kolejne wersje systemów CAD, co oznacza, że ciągle można te systemy udoskonalić. Jednak niezależnie od tego, jak daleko lub blisko ideału jest system CAD, z którym pracujemy, jedno pozostaje niezmienne; to niezwykle istotne znaczenie wiedzy i doświadczenia użytkownika w zakresie możliwości, jakie oferują poszczególne funkcje.

Andrzej Wełyczko

Spróbujmy rozważyć zastosowanie polecenia Multi-sections Solid (środowisko Part Design systemu CATIA V5). Algorytm tego polecenia jest dokładnie taki sam, jak dla polecenia Multi-sections Surface w środowisku Generative Shape Design. Jedyną różnica jest rezultat polecenia: bryła (Multi-sections Solid) lub powierzchnia (Multi-sections Surface).

tworzenie bryly multisections
Rys. 1

Rozważmy przykład, w którym dwa płaskie przekroje zostały wskazane jako elementy podstawowe bryły typu Multi-sections Solid. Zadanie wydaje się trywialne, ale nie zawsze definicja takiej bryły jest możliwa (patrz Update Error na rysunku 1). Dlaczego? Tu trzeba zrozumieć jak działa algorytm tego polecenia, czyli jakie są jego możliwości i ograniczenia:
Przekroje muszą być płaskie i zamknięte (definicja modelu bryłowego dla przekrojów otwartych nie jest możliwa).
Przekrój bryły pomiędzy przekrojami zmienia się: z kształtu zdefiniowanego przez Sketch.1 na Sketch.2.
Przekroje pośrednie leżą zawsze na płaszczyznach prostopadłych do krzywej kręgosłupowej (Spine), która może być automatycznie wyznaczona przez system lub zadana przez użytkownika. Spine jest zawsze krzywą typu Spline, która jest prostopadła do płaszczyzn kolejnych przekrojów. W przypadku przekrojów leżących na płaszczyznach równoległych krzywa Spine redukuje się do linii prostej.
Konstruktor musi wybrać strategię deformacji („przeobrażenia”) przekroju bryły z krzywej Sketch.1 na krzywą Sketch.2.
Ostatni z tych punktów jest moim zdaniem zbyt często niedoceniany, żeby nie powiedzieć zapomniany. Wybór strategii deformacji „przeobrażenia” przekrojów wzdłuż krzywej Spine (zakładka Coupling okna Multi-sections Solid Definition), czyli sposób połączenia punktów przekroju pierwszego z punktami przekroju drugiego, wpływa nie tylko na rezultat (kształt bryły), ale także na możliwość pomyślnej realizacji polecenia. Dla krzywych Sketch.1 (prostokąt z zaokrąglonymi wierzchołkami) i Sketch.2 (okrąg) definicja bryły typu Multi-sections Solid jest możliwa tylko dla strategii Sections coupling = Ratio.


cały artykuł dostępny jest w wydaniu 12 (99) grudzień 2015