25 lipca 2024


Minęło osiemdziesiąt lat odkąd w 1935 roku powstało Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich Oddział w Poznaniu, jedno z najstarszych i najprężniej działających stowarzyszeń inżynierskich w Polsce. SIMP w Polsce liczy już dziewięćdziesiąt lat i jest członkiem Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) zrzeszającej wiele takich organizacji inżynierskich jak SIMP, SITKOM, SEP i innych.

Aleksander Łukomski

SIMP jest stowarzyszeniem naukowo-technicznym zrzeszającym mechaników, działającym w oparciu o pracę społeczną swoich członków. Odział poznański SIMP powołany został na fali gwałtownego rozwoju przemysłu w Polsce w okresie międzywojennym i jego aktywność związana jest z rozwojem naszego przemysłu, tak w początkowym okresie działalności, jak i później po II wojnie światowej, w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy liczył najwięcej członków – 8081 osób w 1975 roku.
Powołali SIMP w Poznaniu inżynierowie: Zygmunt Zagłoba-Sochacki – konstruktor sprężarek w firmie H. Cegielski, Mieczysław Słomczyński, Bogdan Suchowiak i inni wybitni twórcy techniki, których było wtedy w kraju niewielu. Istniała wprawdzie Państwowa Wyższa Szkoła Budowy Maszyn i Elektrotechniki w Poznaniu, której absolwenci otrzymywali tytuł  technologa. Zrzeszali się oni w Związku Technologów i wydawali czasopismo pt. Technolog. Wcześniej były różne próby w Polsce zrzeszania się inżynierów, z których wiele odbywało się w Poznaniu. Trzeba jednak zaznaczyć, że tylko dwie uczelnie w Polsce międzywojennej nadawały tytuł inżyniera: Politechnika Warszawska i Politechnika Lwowska. Część polskich inżynierów studiowała w Wolnym Mieście Gdańsk, gdzie ok. 15-20% absolwentów stanowili Polacy, a nieliczni – w uczelniach francuskich. Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich było więc w okresie przedwojennym organizacją elitarną, a posiadanie tytułu inżyniera było rzadkością.
W 1946 roku te dwie organizacje (SIMP i Związek Technologów) oraz dołączeni technicy mechanicy stworzyli nowy SIMP kontynuujący poprzednią działalność, ale pod  zmienioną nazwą Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Skrót SIMP pozostał bez zmian.
Działalność SIMP polega m.in. na: nadawaniu uprawnień zawodowych, współpracy z organami rządowymi i samorządowymi w zakresie tworzenia lub opiniowania programów rozwojowych i nowych technologii, prowadzeniu działalności na rzecz normalizacji, certyfikacji oraz opracowywaniu ekspertyz technicznych i gospodarczych, prowadzeniu działalności szkoleniowej oraz współpracy z władzami oświatowymi w zakresie opracowywania i opiniowania programów i metod nauczania, tworzeniu funduszy stypendialnych i udzielaniu pomocy koleżeńskiej, nadawaniu uprawnień zawodowych oraz tytułów rzeczoznawstwa do wykonywania specjalistycznych czynności, a także przeprowadzaniu postępowania kwalifikacyjnego w celu uzyskania stopni specjalizacji zawodowych.


cały artykuł dostępny jest w wydaniu 12 (99) grudzień 2015