22 lipca 2024


Coraz częściej spotykaną formą automatyzacji w zakładach produkcyjnych jest robotyzacja procesu paletyzacji. Zautomatyzowany proces paletyzacji może być wykonywany za pomocą różnych urządzeń, od prostych suwnic poprzez paletyzatory, aż po roboty przemysłowe. Ostatnie z nich są przykładem zastosowania najnowszych technologii w przemyśle i dają wiele nowych możliwości.

Marek Chodurski

Przy wykorzystaniu robotów przemysłowych szczególnie ważna jest duża elastyczność zrobotyzowanego gniazda paletyzacji, dzięki której, bez ingerencji w mechanikę, a jedynie za pomocą zmian programowych, można modyfikować wzory układane na palecie, ilość warstw produktu i wiele innych parametrów. Istotne jest w tym przypadku prawidłowe skonstruowanie elementów wykonawczych współpracujących z robotem. W niniejszym opracowaniu skupiono się na jednym z najważniejszych elementów, który ma bezpośredni kontakt z produktem, czyli na chwytaku.

robot paletyzujacy
Rys. 1  Chwytak manipulacyjny firmy Wikpol

Jako przykład przedstawiono chwytak firmy Wikpol, który jest specjalnym rozwiązaniem chwytaka robota czteroosiowego (Rys. 1). Konstrukcja powstała na potrzeby linii paletyzacji 50-kilogramowych worków z cukrem.
W pierwszym etapie projektowania powstała koncepcja zasady działania chwytaka, która miała spełniać określone wcześniej wymagania, takie jak: wydajność procesu paletyzacji, wzory ułożenia worków na palecie oraz dodatkowe funkcje m.in. układanie przekładów papierowych i pobieranie pustych palet. Wymienione kryteria zostały spełnione za pomocą chwytaka, którego zasada działania opiera się na pobieraniu dwóch worków jednocześnie, za pomocą wideł. Widły są niezależnie rozsuwane i mają możliwość niezależnego ruchu: góra-dół, dzięki czemu worki mogą być pobierane po dwa jednocześnie, a odkładane osobno. Takie podejście zwiększa wydajność układu, ale komplikuje konstrukcję chwytaka.


cały artykuł dostępny jest w wydaniu 1/2 (100/101) styczeń-luty 2016