18 kwietnia 2024


Podczas importu plików pochodzących z różnych systemów CAD, bądź też bezpośrednio z formatów uniwersalnych, mogą pojawić się błędy związane z nieprawidłową interpretacją wczytywanej geometrii. Przyczyny tego stanu mogą być różne, ale efekt jest podobny. Najczęściej objawia się to brakiem pojedynczych lic bądź grupy lic, w których miejscu powstaje zazwyczaj szczelina. Drugą, bardzo często pojawiającą się wadą jest przecinanie się powierzchni, które zostały źle przycięte i nie mogły zostać zszyte w pojedynczy płat.

Bernard Pacula

Najwięcej problemów pojawia się podczas wczytywania modeli z formatów uniwersalnych, w szczególności z IGES, gdyż nie przenosi on elementów bryłowych, a degradacja geometrii jest tak znaczna, że występują często problemy z poprawną interpretacją takiego elementu. Mając taki plik, po jego wczytaniu, może się pokazać wiele kopii części, znajdujących się na drzewie struktury modelu. Wynika to z faktu, iż system nie był w stanie skleić ich wszystkich w jedną, spójną całość, która mogłaby w wyniku dać obiekt bryłowy. Aby umożliwić wykrycie takich miejsc, gdzie problem występuje, można skorzystać z polecenia wyszukania wolnych krawędzi, które nie są z niczym połączone. W tym celu należy wybrać polecenie Powierzchnie -> Modyfikuj powierzchnie -> Pokaż niezszyte krawędzie.

naprawa powierzchni
Rys. 1

Po jego wybraniu, w przypadku bardzo dużej konstrukcji czy skomplikowanej geometrii, można przeprowadzać analizę na wybranych fragmentach geometrii, zaznaczając tylko interesujący fragment. Jeśli ma zostać przeanalizowana całość, należy wskazać wszystkie elementy oknem i zaakceptować wybór. Po jego dokonaniu, pojawią się wskazane miejsca, gdzie występują krawędzie niemające połączenia z innymi elementami. Jednymi z nich są oczywiście krawędzie zewnętrzne analizowanego modelu, ale wszystkie pętle, czy pojedyncze krzywe znajdujące się w środku, wskazują miejsca, gdzie potencjalnie może być przyczyna błędu. Na rysunku 1 widać, iż oprócz krawędzi zewnętrznych uwidoczniona jest wewnętrzna pętla na połączeniu kilku lic. Sam sposób wypełniania i scalania powierzchni nie tyczy się tylko i wyłącznie błędnych geometrii, lecz także jest np. składową procesu przygotowania wypraski do dorobienia części formujących.


cały artykuł dostępny jest w wydaniu 3 (102) marzec 2016