23 czerwca 2024


Omówione w poprzednim odcinku tego cyklu metody uproszczonej wizualizacji (ustawienia systemowe w Tools/Options > General > Display zakładka Performance) poprawiają wydajność pracy, ale nie rozwiązują wszystkich problemów pojawiających się podczas pracy z dużymi złożeniami.

Andrzej Wełyczko

Po standardowej instalacji systemu, czyli bez modyfikacji ustawień w zakresie oferowanym przez Tools/Options, CATIA V5 umożliwia pracę w trybie Design Mode. W tym trybie po otwarciu pliku *.CATProduct system ładuje do pamięci strukturę produktu oraz szczegółową definicję wszystkich części. Gdybyśmy chcieli poprawić tylko wydajność operacji graficznych, to można schować niektóre komponenty zespołu w przestrzeni niewidocznej – polecenie Hide/Show (Rys. 1). To jednak nie pomaga w pracy z dużymi złożeniami, bo definicja komponentów niewidocznych pozostaje (niepotrzebnie?) w pamięci komputera.

duze zlozenia s
Rys. 1

Jeśli otwieramy plik *.CATProduct, który jest modelem dużego złożenia, to nie ma potrzeby obciążania pamięci komputera „zbędnymi” szczegółami, które definiują historię budowy modeli przestrzennych wszystkich pojedynczych części. W takim przypadku wskazana jest praca w trybie Visualization Mode, bo wtedy system ładuje do pamięci komputera uproszczone reprezentacje graficzne modeli pojedynczych części złożenia (bez obiektów zdefiniowanych jako niewidoczne), zapisanych w formacie *.CGR (CATIA Graphical Representation). Dzięki temu mniejsza ilość danych jest ładowana do pamięci, a to w konsekwencji skraca czas otwarcia pliku typu *.CATProduct oraz przyspiesza wykonywanie operacji graficznych (zoom, obrót oraz przesunięcie).

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 7/8 (106/107) lipiec-sierpień 2016