21 czerwca 2024


NX Layout oraz NX Realize Shape to specjalizowane moduły systemu NX przeznaczone do projektowania koncepcyjnego.

Opracowanie: Piotr Menchen

NX Layout został opracowany do tworzenia koncepcyjnych rysunków 2D, które są łatwiejsze i szybsze do przygotowania w porównaniu z modelami 3D, a równocześnie pozwalają na wygodne prezentowanie i rozważanie nowych pomysłów projektowych (Rys. 1).

2D w NX Layout
Rys. 1    Przykłady koncepcyjnych rysunków 2D wykonanych w NX Layout

Program umożliwia tworzenie rysunków z wykorzystaniem tzw. komponentów 2D, będących w pełni parametrycznymi rysunkami poszczególnych części składowych opracowywanego produktu. Technika ta, poza szybkim utworzeniem rysunku, pozwala na jednoczesne utworzenie struktury („drzewa”) projektowanego złożenia (Rys. 2).
Moduł jest w pełni zintegrowany z pozostałymi modułami systemu. Komponenty 2D są tworzone i edytowane z wykorzystaniem znanych narzędzi szkicowania modułu NX Drafting, dzięki czemu użytkownicy nie muszą uczyć się nowych funkcji. Narzędzia modelowania synchronicznego 2D umożliwiają szybkie wprowadzanie na nich modyfikacji pod kątem aktualnych potrzeb (Rys. 3).
System pozwala również na łatwe zaimplementowanie rysunków pochodzących z innych programów, importowanych w formacie DXF, DWG lub IGS. Możliwe jest również tworzenie geometrii komponentów 2D na podstawie istniejących modeli 3D, poprzez wykonanie przekroju lub rzutowania (Rys. 4). Komponenty 2D mogą być wykorzystywane wielokrotnie, między innymi dzięki możliwości ich zapisywania w zasobach biblioteki Reuse Library.


cały artykuł dostępny jest w wydaniu 11 (110) listopad 2016