23 czerwca 2024


(artykuł reklamowy)

W warunkach globalnej konkurencji liczy się nie tylko to, kto opracuje najbardziej innowacyjne produkty, lecz także, kto najszybciej wprowadzi je na rynek. SOLIDWORKS PDM Professional firmy Dassault Systèmes usprawnia zadania najbardziej czasochłonne, a tym samym pozytywnie wpływa na konkurencyjność.

Krzysztof Dmoch

SOLIDWORKS PDM Professional wprowadza porządek w świat projektowania: centralizuje zapis danych konstrukcyjnych, a także danych do nich należących. Generatory numerów seryjnych automatycznie przyznają numery częściom, artykułom i projektom. Ponadto, automatyzacji, a tym samym i ujednoliceniu, podlega zakładanie struktur porządkowych projektu i dokumentacji standardowej.

solidworks PDM

System automatycznie oznakowuje różne wersje konstrukcji i dokumentów uzupełniających. Przy zmianie statusu danych automatycznie wysyłane są powiadomienia do zdefiniowanych użytkowników, którzy zmiany te weryfikują i zatwierdzają. Wydawanie zezwoleń przez większą liczbę osób daje się uprościć przez równoległe przejścia. W ten sposób proces zatwierdzenia staje się zrozumiały i przejrzysty dla wszystkich zainteresowanych.
Program pozwala także na proste wyszukiwanie danych. Zaawansowana funkcja wyszukiwania w Windows Explorer obejmuje konfigurowane formularze, które dają użytkownikowi możliwość uwzględniania także informacji specyficznych dla przedsiębiorstwa. SOLIDWORKS PDM Professional umożliwia użytkownikom dostęp do środowiska konstrukcyjnego 3D i odpowiednich plików we wszystkich działach, dzięki wykorzystaniu bezpiecznego magazynu systemu.


cały artykuł dostępny jest w wydaniu 12 (111) grudzień 2016