25 lipca 2024


(Artykuł reklamowy)

Szybki manipulator z funkcjonalnością robota do swobodnego przemieszczania w przestrzeni 3D zapewnia precyzyjne pozycjonowanie w połączeniu z bardzo dużą dynamiką ruchu, umożliwiającą uzyskanie do 150 cykli roboczych na minutę. W połączeniu z bardzo sztywną strukturą kinematyczną piramidy i systemem sterowania ze specjalizowanym sterownikiem robotów, manipulator gwarantuje wysoką dokładność pozycjonowania dynamicznego i statycznego. Manipulator EXPT jest idealny dla zadań pick&place, sortowania i paletyzacji oraz aplikacji nakładania kleju, smaru, farby, itp.

Manipulator Tripod EXPT jest doskonałym rozwiązaniem nie tylko ze względu na niskie koszty zakupu ale również na niskie koszty eksploatacji, ze względu na niewielką masę przemieszczanych elementów, co redukuje zużycie energii elektrycznej. Niezawodne, standardowe elementy napędowe Festo zapewniają dużą żywotność systemu oraz długie okresy pomiędzy przeglądami.

Manipulator Tripod EXPT

Manipulator jest urządzeniem mechanicznym przeznaczonym do realizacji funkcji wysięgnikowych i manipulacyjnych. Manipulator Tripod jest manipulatorem równoległym, czyli mającym równocześnie pracujące napędy, składającym się z ruchomej platformy, stanowiącej człon roboczy, połączonej z nieruchomą podstawą poprzez trzy napędzane połączenia ruchowe. Napędy mogą być obrotowe lub liniowe.
Manipulator Tripod w podstawowym wyposażeniu ma trzy stopnie swobody, jednakże zależności pomiędzy położeniami A1, A2 i A3 poszczególnych osi, a współrzędnymi kartezjańskimi X, Y i Z członu roboczego są bardziej skomplikowane niż w przypadku manipulatora kartezjańskiego.
Przestrzeń robocza manipulatora Tripod, czyli zbiór wszystkich punktów, które końcówka robocza manipulatora jest w stanie osiągnąć, ma nieregularny kształt, a jej rozmiary są uzależnione od wymiarów geometrycznych manipulatora oraz zakresu ruchu osi napędowych.


cały artykuł dostępny jest w wydaniu 1/2 (112/113) styczeń/luty 2017