23 czerwca 2024


W urządzeniach automatycznego transportu technologicznego w przemyśle motoryzacyjnym występuje wiele ciekawych rozwiązań. Powstały one w wyniku rozwoju tej dziedziny, z uwzględnieniem odpowiedniej jakości, tak samego urządzenia transportowego, jak i montażu, ale też bezpieczeństwa i komfortu dla wykonujących pracę ludzi. Jednym z ciekawszych rozwiązań jest tzw. skillet conveyor, czyli przenośnik platformowy montażu głównego samochodu, a zwłaszcza napęd tego przenośnika.

Aleksander Łukomski

Montaż główny samochodu ma różne fazy, które odbywają się na różnych urządzeniach technologicznych, w zależności od szczegółów konstrukcji samochodu, programu produkcji, możliwości lokalnych, a więc dysponowanej powierzchni montażowej, czy nawet wysokości hali. Można tu wyodrębnić dwie główne fazy montażu – kiedy montaż dokonywany jest „w powietrzu”, najczęściej na zawieszce o regulowanej wysokości montażu, i kiedy samochód ma już koła i może stać „o własnych siłach”. W pierwszej fazie montażu najważniejszym stanowiskiem jest tzw. „mariage point”, gdzie następuje połączenie nadwozia z podwoziem, a które, ma bardzo różne rozwiązania – od zmechanizowanych czynności ręcznych, po całkowicie zautomatyzowane. Dalej montuje się zespół napędowy, koła i inne zespoły, które powinny być montowane z dostępem głównie z boku i od spodu montowanego samochodu. W drugiej fazie montuje się deskę rozdzielczą, siedzenia, często wkleja się szyby, przednią i tylną, montuje drzwi, akumulator, nalewa się wszelkie płyny, łącznie z paliwem, tak aby kompletnym samochodem można było już zjechać z linii montażowej.

naped przenosnika
Rys. 1    Schemat linii transportowej skillet conveyor. 1 – platforma, 2 – zawieszka transportu górnego, 3 – mechanizm unoszenia platformy, 4 – mechanizm przesuwu poprzecznego, 5 – rolki torowiska wzdłużnego, 6 – mechanizm napędu pchającego platformy, 7 – miejsce zamontowania rolek hamujących, 8 – most do wyjazdu zmontowanych samochodów.

Linia montażowa wyposażona jest w wiele urządzeń dodatkowych, zwłaszcza wszelkiego rodzaju manipulatorów np. do montażu drzwi, deski rozdzielczej, czy siedzeń, które to urządzenia składają się często z wielu skomplikowanych mechanizmów i są niezwykle trudne w konstrukcji i wykonaniu. Wszystkie te dodatkowe urządzenia są też bardzo ciekawe konstrukcyjnie i przysparzają konstruktorom wiele problemów. Oczywiście, nie jest to koniec czynności montażowych. Po opuszczeniu linii montażu głównego dokonywane są dalsze działania dotyczące regulacji, ustawiania i kontroli samochodu, na innych, nie mniej skomplikowanych urządzeniach.


cały artykuł dostępny jest w wydaniu 3 (114) marzec 2017