24 maja 2024


Zastosowanie szablonów konstrukcyjnych znacząco ułatwia definiowanie różnych elementów modelu przestrzennego. Spośród kilku dostępnych rodzajów szablonów konstrukcyjnych rozważmy zastosowanie PowerCopy, który umożliwia automatyczną rekonstrukcję zestawu cech konstrukcyjnych (nie tylko geometrycznych, ale także parametrów, formuł oraz dowolnych obiektów zdefiniowanych za pomocą narzędzi z grupy Knowledgeware).

Andrzej Wełyczko

W omawianym przykładzie definicja szablonu MinCurvatureRadiusPoint zawiera dwa obiekty: Knowledge Pattern.1 oraz XMinCurvatureRadiusPoint – patrz: pole Selected components w oknie Powercopy Definition na rysunku 21. Procedura rekonstrukcji tych elementów bazuje na dwóch elementach wejściowych (pole Inputs of components): MyCurve i zestaw geometryczny INPUT. Wydawałoby się, że wystarczy wskazanie krzywej, ale system potrzebuje także zestawu geometrycznego, w którym ma być zdefiniowany poszukiwany punkt z minimalnym promieniem krzywizny, bo ten jest zdefiniowany wewnątrz procedury realizowanej przez Knowledge Pattern.1.
Tak zdefiniowany szablon konstrukcyjny może być uruchomiony dla dowolnych elementów wejściowych z pliku referencyjnego (polecenie Instantiate From Document na rysunku 22), z katalogu lub za pomocą makra. W tym ostatnim przypadku można zdefiniować nową ikonę, do której będzie przyporządkowane makro uruchamiające zastosowanie szablonu typu PowerCopy.

definicja
Rys. 21

Wstawienie szablonu typu PowerCopy do modelu z nowymi elementami wejściowymi oznacza rekonstrukcję wszystkich elementów zapisanych w jego definicji. Gdyby jednak „historia” definiowania punktu XMinCurvatureRadiusPoint miała być ukryta, to trzeba zastosować szablon typu UserFeature (Rys. 23). W takim przypadku definicja jest bardzo podobna do PowerCopy, ale niestety ma ograniczenia: szablon typu UserFeature nie może generować obiektów typu Datum (Rys. 23). Punkt XMinCurvatureRadiusPoint jest takim elementem, bo jego definicja nie jest parametryczna i z tego powodu system wyświetla błąd wykonania. Nie ma powodu by się tym specjalnie przejmować, bo zastosowanie Knowledge Pattern nie jest jedynym z możliwych rozwiązań problemu. Ponadto, polecenia UserFeature oraz Knowledge Pattern są dostępne tylko z licencją PKT (Product Knowledge Template), która z powodów cenowych nie jest dostępna dla większości użytkowników CATII V5.

 
cały artykuł dostępny jest w wydaniu 3 (114) marzec 2017