18 kwietnia 2024


(artykuł reklamowy)

Rivertrace Engineering to firma, która specjalizuje się w produkcji oprzyrządowania do badań ropy i wody dla sektorów morskiego i przemysłowego. Firma powstała 30 lat temu, a obecnie ma dwadzieścia osiem placówek na całym świecie – działa na terenie Europy, w Ameryce Północnej oraz na Bliskim i Dalekim Wschodzie.

Zasadniczym celem Rivertrace jest tworzenie produktów, które chronią rzeki i oceany przed zanieczyszczeniem, oraz wspieranie klientów w zakresie przestrzegania zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Zaawansowana technologia tej firmy analizuje poziomy zanieczyszczenia, tak aby woda pompowana z powrotem do morza z platform wiertniczych, elektrowni i statków nie zawierała ropy.

canon rivertrace

Tradycyjne metody badawczo-rozwojowe, stosowane dotąd przy wprowadzaniu nowych rozwiązań na rynek, nie pozwalały firmie na obsłużenie, w zadowalający sposób, rosnącego zapotrzebowania ze strony klientów. Właściciele firmy postanowili, że muszą znaleźć szybszy, bardziej ekonomiczny, wydajny i ekologiczny model działań badawczo-rozwojowych, tak aby firmy reprezentujące poszczególne branże mogły korzystać z najnowocześniejszych urządzeń do monitorowania wody w jak najkrótszym czasie.
Dotychczasowy proces prototypowania polegał na przesyłaniu rysunków technicznych do współpracujących z firmą warsztatów oraz narzędziowni, gdzie powstawał finalny model. Prototyp był później montowany w produkcie, a złożenie przechodziło testy. Po przetestowaniu projekt prototypu był poprawiany i odsyłany w celu wprowadzenia zmian lub wykonania zupełnie nowej części. Proces mógł obejmować od dwóch do pięciu iteracji (w zależności od stopnia złożoności projektu), zanim ostatecznie udało się uzyskać element gotowy do produkcji, a przeprowadzenie każdej iteracji trwało do sześciu tygodni.

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 5 (116) maj 2017