17 października 2021


Czas wprowadzania produktów na rynek wciąż się skraca. Każdy projekt musi spełniać kolejne, coraz bardziej restrykcyjne, normy. Presja czasu może powodować powstawanie błędów i niedociągnięć w konstrukcji. Ponadto, w przypadku samochodów całość zagadnienia komplikuje jeszcze konieczność rozpatrywana spraw związanych z elektromagnetyzmem, mechaniką płynów, wytrzymałością konstrukcji, ruchem pojazdu. Jak zatem najlepiej radzić sobie z wysokim stopniem skomplikowania obecnie powstających konstrukcji?

Marcin Liesiecki

W celu zachowania powtarzalności zasadne jest zachowanie schematu postępowania. Może w tym pomóc zastosowanie list kontrolnych przygotowanych specjalnie na potrzeby dane­go działu lub firmy. Drugim sposobem na za­pewnienie kontroli i powtarzalności  postępowania może być wykorzystanie różne­go rodzaju kreatorów oraz narzędzi do spraw­dzania modelowanego zjawiska, wbudowanych w używane oprogramowanie. Wypracowanie własnej listy kontrolnej, będącej kombinacją wymagań wewnętrznych działu/firmy oraz narzędzi dostępnych w używanym oprogramowaniu wydaje się potrzebne, a często nawet konieczne.

czeklista
Rys. 1

W celu zobrazowania korzyści z zastosowania list kontrolnych wykorzystamy przykład przygotowywanego do analizy zderzenia bocznego pojazdów (przy użyciu Virtual Performance Solution). W skład modelu wchodzą: samochód osobowy, samochód ciężarowy, manekin, siedzenie samochodowe oraz jezdnia. Już sama lista składowych modeli daje wyobrażenie o zjawiskach fizycznych zachodzących pomiędzy poszczególnymi częściami całej analizy.
Poprawne przeprowadzenie analizy wymaga:

  • nałożenia siatki elementów skończonych,
  • odpowiedniego ustawienia poszczególnych modeli względem siebie,
  • wprowadzenia danych materiałowych,
  • ustalenia, które części będą się ze sobą stykać i nadania odpowiednich kontaktów,
  • nadania siły grawitacji działającej na model,
  • nadania prędkości lub przyspieszenia.


cały artykuł dostępny jest w wydaniu 6 (117) czerwiec 2017