24 maja 2024


Stosowanie systemu CAD do modelowania przestrzennego nie zwalnia jego użytkownika od myślenia. System wykonuje polecenia i tworzy elementy geometryczne „na zlecenie” konstruktora, ale intencja konstruktora ma tu znaczenie decydujące.

Andrzej Wełyczko

Inspiracją do napisania tego artykułu było wpis umieszczony na forum internetowym: „Szukam w CATII funkcji zdolnej to zrzutowania mi pewnej krzywej 3D na płaszczyznę, jednak nie rzutowaniem równoległym, tylko z zadanego punktu widzenia”. Nie ma takiej funkcji w systemie CATIA V5, ale to nie znaczy, że problemu nie można rozwiązać. Jedyna podpowiedź, jaka pojawiła się na tym forum wskazywała kierunek rozwiązania: zastosowanie Knowledge Pattern (Rys. 1).

rzutowanie perspektywiczne cad
Rys. 1

Zgodnie z sugestią spróbowałem napisać procedurę realizowaną przez Knowledge Pattern, której rezultatem będzie szukana krzywa. Na początku analizowałem problem dla płaskiej krzywej InputCurve, a rezultat mojej pracy (Rys. 2), poza wstępnymi deklaracjami zmiennych, zawiera:
1. Pętlę konstrukcyjną, w której dla każdego i, w przedziale od 1 do NbOfPoints+1, generowane są:

  • iPoint – punkt na krzywej InputCurve,
  • oLine – linia od punktu ViewPoint w kierunku punktu iPoint o długości 10000mm,
  • oPoint – punkt przecięcia linii oLine z płaszczyzną ProjectionPlane.

2. Definicję krzywej ProjectionCurve – krzywa typu Spline wyznaczona przez punkty oPoint, zapamiętane jako lista OutputPoints.

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 10 (121) październik 2017