22 kwietnia 2024


Przemysł motoryzacyjny charakteryzuje się ciężkimi warunkami pracy dla urządzeń technologicznych. Praca na trzy zmiany przez sześć dni w tygodniu, w bardzo krótkim takcie, z masami rzędu 1000 kg i więcej powoduje, że trudno znaleźć w innej produkcji przemysłowej podobnie ciężkie warunki pracy. Stąd jeżeli jakieś urządzenie technologiczne zaprojektowano i wykonano dla tego przemysłu, to wszędzie indziej na pewno będzie dobrze pracowało. Do takich urządzeń technologicznych należą systemy transportu technologicznego podwieszanego. Ukoronowaniem rozwoju tej dziedziny techniki jest system EHB.

Aleksander Łukomski

EHB (Elektrohängebahn) to w zasadzie typ szyny jezdnej, aluminiowej, w kształcie zbliżonym do dwuteownika, w której po jednej stronie środnika zamontowano szynoprzewody zasilające napęd i sterowanie wózków z własnym napędem, przemieszczających się po tej szynie, do których podwieszono zawieszkę. Niekiedy z tego szynoprzewodu zasilane i sterowane są też zawieszki podwieszone do wózków.

podwieszany transport ehb
Fot. 1    Widok toru EHB wraz ze zwrotnicą i zawieszeniem

Systemy transportowe EHB montowane są do konstrukcji nośnej hali (rzadziej do specjalnej konstrukcji stalowej), co pozwala na zachowanie wolnej powierzchni podłogi. System ten dobrze sprawdza się przy transporcie wewnętrznym na liniach montażowych i w magazynach buforowych. Transport pracuje w obiegu zamkniętym, a sterowanie ich przepływem odbywa się automatycznie. Często system składa się dodatkowo ze zwrotnic, wind i stacji kontrolnych.
Najważniejsze cechy systemów EHB:

  • są ciche, wydajne i oszczędne,
  • zapewniają precyzyjne pozycjonowanie,
  • przenoszona masa od 300 kg do 10.000 kg,
  • szybkość od 60 m/min do 150 m/min w zależności od obciążenia,
  • zasilanie od 200 A do 3 kA;

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 11 (122) listopad 2017