22 lipca 2024


W nowej 19 wersji systemu do analiz i symulacji inżynierskich ANSYS wprowadzono szereg udoskonaleń, nowych funkcji oraz nowych produktów. Pozwalają one na przeprowadzenie jeszcze szybszych i bardziej dokładnych obliczeń.

Marek Wieczorek

W grupie produktów oznaczonej jako 3D Design, nowością jest ANSYS Discovery Live – program umożliwiający przeprowadzanie obliczeń w czasie rzeczywistym, który pozwala na szybkie sprawdzenie koncepcji na wczesnym etapie rozwoju produktu. Z kolei Discovery SpaceClaim do obróbki plików CAD został teraz wzbogacony o funkcje ułatwiające pracę ze złożeniami.
W obrębie grupy obliczeń przepływowych do istotnych zmian należy wprowadzenie postprocesora ANSYS EnSight do licencji ANSYS CFD.

Rapid Octree
Rys. 1    Przykładowa siatka wygenerowana metodą Rapid Octree dla przedniego spoilera bolidu Formuły 1. 143 miliony komórek wygenerowane na 64 rdzeniach w 63 sekundy. Metoda oprócz szybkości działania cechuje się wysoką skalowalnością. Przy wykorzystaniu 256 rdzeni czas generacji siatki spadł do 16 sekund.

Pozwala on na znacząco szybszą obróbkę dużych zestawów wyników oraz rendering wysokiej jakości. Za pomocą skryptów pisanych w języku Python umożliwia również przygotowywanie szablonów do analizy często wykonywanych typów symulacji. Możliwa też jest implementacja własnych dodatkowych funkcji. W programie Fluent wprowadzono szereg usprawnień oraz nowe modele. Jednym z usprawień jest możliwość śledzenia i tworzenia fazy rozproszonej poprzez połączenie możliwości modelu Volume of Fluid oraz Discrete Particle Model. Śledzone jawnie duże struktury kropel po rozpadzie na mniejsze modelowane są dalej w ujęciu Lagrange’a. Inną ciekawą nowością jest możliwość śledzenia erozji z użyciem dynamicznej siatki.
Produkty mechaniczne również zostały wzbogacone o nowe funkcje. W programie Mechanical warto podkreślić ulepszenia w zakresie analiz akustycznych, takie jak charakterystyka częstotliwościowa czy wyniki dla pola dalekiego. Na uwagę zasługuje również nowy rodzaj mapowania wyników w 1-kierunkowych analizach FSI (Fluid Structure Interaction), co znacząco skraca czas ich obliczeń. Zmiany obejmują również poprawę wydajności i zwiększenie liczby rdzeni procesora dostępnych w ramach licencji ANSYS Mechanical. Od nowej wersji systemu, już bez dodatkowych licencji, możliwe jest uruchomienie obliczeń na czterech rdzeniach procesora.

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 1/2 (124/125) styczeń-luty 2018