13 kwietnia 2024


Russell Folger, Jerry Rhodes, David Novak

Czynniki powodujące awarie łożysk to takie, które przyczyniają się do powstania uszkodzenia łożyska przed osiągnięciem założonej trwałości obliczeniowej. Jeżeli mamy do czynienia z przedwczesnym uszkodzeniem łożyska, to najczęstszą przyczyną jest wystąpienie jednego z tych czynników. Cztery najbardziej powszechne z nich to:

  • nieodpowiednie smarowanie,
  • zanieczyszczenia,
  • przeciążenie,
  • nieprawidłowa obsługa i montaż.

Powyższe czynniki przyczyniają się do uszkodzeń różnych typów łożysk, w tym: walcowych, baryłkowych, igiełkowych, stożkowych i kulowych.

zatarte lozysko
Rys. 1 Wydzielanie nadmiernej ilości ciepła spowodowało całkowite zatarcie łożyska

Uszkodzenie łożyska w urządzeniu przemysłowym może mieć poważne konsekwencje, takie jak m.in.: spowodowanie obrażeń ciała pracowników, obniżenie wydajności pracy, konieczność naprawy lub wymiany łożysk i innych elementów — np. obudów lub wałów, które mogły zostać uszkodzone przez nieprawidłowo działające łożyska (z powodu wystąpienia drgań lub wysokiej temperatury) lub też nieplanowany przestój urządzeń.
Aby umożliwić osiągnięcie maksymalnej trwałości łożysk i uniknąć poważnych konsekwencji ich nieprawidłowego działania, kierownicy zakładów produkcyjnych i ich służby techniczne muszą wiedzieć jak monitorować łożyska i zapobiegać występowaniu czynników, które powodują ich uszkodzenie.
Nieodpowiednie smarowanie
Przyczyną większości uszkodzeń łożysk jest nieodpowiednie smarowanie, które można sklasyfikować w ośmiu podstawowych kategoriach: zbyt duża lub zbyt mała ilość środka smarnego, użycie środka o niewłaściwych parametrach, zastosowanie różnych lub niemieszalnych środków smarnych, nieprawidłowe układy smarowania, niewłaściwe okresy dosmarowywania, niska jakość smaru lub oleju, zanieczyszczenie wodą lub cząstkami stałymi.

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 1/2 (124/125) styczeń-luty 2018