25 czerwca 2024


W układach smarowania przekładni i w przeprowadzonych dalej obliczeniach zakłada się, że mamy do czynienia z przepływami laminarnymi. Założenie to jest wynikiem stosowania niewielkich ciśnień, wynoszących od 0,1 - 0,7 MPa (1-7 bar) [1] i wynikających z nich niewielkich prędkości przepływu.

Jerzy Mydlarz

Dla wszystkich dalszych rozważań przyjęto założenie, że mamy do czynienia z laminarnym ruchem cieczy.
Przyjęta dalej metodyka postępowania została ujęta w punktach.

Opracowanie schematu obiegowego układu smarowania
Schemat kinematyczny przekładni pokazano na rysunku 1.

przekladnie smarowanie
Rys. 1

Schemat ten ułatwi nam zidentyfikowanie wszystkich punktów, do których będzie doprowadzany olej. Przekładnia przedstawiona na schemacie, to przekładnia z poprzednich przykładów, o następujących parametrach:
Moc przenoszona     30 kW
Przełożenie całkowite     ic = 30
Przełożenie pierwszego stopnia     i1 = 6
Przełożenie drugiego stopnia     i2 = 5
Koncepcję całego obiegowego układu smarowania dwustopniowej przekładni walcowej przedstawiono na rysunku 2.
Zbilansowanie zapotrzebowania na olej w przekładni
Wyznaczone w części 2 artykułu zapotrzebowanie oleju do chłodzenia i smarowania przekładni wynosi Vo’ = 4,7 l/min. Wyznaczone w części 3 zapotrzebowanie oleju do smarowania i chłodzenia jednego łożyska 6309 wynosi Q = 0,1 l/min. Zatem całkowite zapotrzebowanie przekładni na olej wynosi:
Qc = Vo’ + 6·Q = 4,7 + 0,6 = 5,3 l/min = 88,3 cm3/s
Qc = 88,3 cm3/s

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 1/2 (124/125) styczeń-luty 2018