19 czerwca 2024


(artykuł reklamowy)

Zmienne warunki na światowych rynkach zmuszają właścicieli walcowni do ciągłego obniżania kosztów produkcji. Częstym sposobem ich obniżania jest zwiększenie produktywności walcowni. Można tego dokonać poprzez zwiększenie prędkości walcowania, tj. prędkości liniowej (m/min) pasma przechodzącego przez klatki walcownicze (Rys. 1). Niestety, w wielu przypadkach prędkości tej nie można zwiększyć, z uwagi na szybkie zużywanie się walców lub uszkodzenia łożysk. Mogą również występować inne ograniczenia związane z parametrami układów przeniesienia napędu (silniki i przekładnie).

Tudor Sorin, Octavian Konnerth

modernizacja walcowni

Rys. 1

Prędkość obrotowa walca roboczego jest obliczana na podstawie prędkości walcowania i średnicy beczki walca. Przy danej prędkości walcowania walec roboczy ma większą prędkość obrotową niż walec oporowy, ze względu na mniejszą średnicę beczki. W konsekwencji, większa prędkość obrotowa walca roboczego wymaga dokładnego monitorowania maksymalnej dopuszczalnej prędkości walcowania. Operatorzy walcowni często potrzebują wsparcia przy modernizacji walców roboczych, z myślą o pracy z ekstremalnymi prędkościami.

Teoria
Dobór, konstrukcja i wymiary związane z ułożyskowaniem walców roboczych
Przy doborze łożysk do walców roboczych nośność nie stanowi głównego kryterium, tak jak w przypadku większości zastosowań. Główne kryteria (Rys. 2) uwzględniane przy doborze łożysk są narzucane przez konstruktora walcarki, tj.:

  • Średnica beczki walca – ØB, (nominalna i minimalna)
  • Średnica czopu – ØN
  • Długość beczki – L
  • Rozstaw śrub nastawczych – X

Takie ograniczenia zostawiają niewiele przestrzeni na obudowę i łożysko. Inżynierowie ds. zastosowań zaczynają dobór łożysk od analizy istniejących łożysk spełniających te kryteria. Następnie wybierane są te łożyska, które spełniają wymagania klienta w zakresie trwałości zmęczeniowej L10. Ocenia się również wewnętrzną geometrię łożyska przy maksymalnej nośności nominalnej i maksymalnej prędkości obrotowej walca roboczego. Wewnętrzna geometria łożyska może zostać dostosowana lub, jeśli nie ma produktu spełniającego potrzeby klienta, można zaprojektować nowe łożysko.

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 3 (126) marzec 2018