21 czerwca 2024


Badania nad wyoblaniem wyrobów osiowo niesymetrycznych rozpoczęto w połowie lat 80-tych. Pomimo upływu trzydziestu lat, temat związany z kształtowaniem wyrobów osiowo niesymetrycznych metodą wyoblania jest nadal mało znany.

Michał Pieszak, Tomasz Gądek, Łukasz Nowacki, Tadeusz Drenger

W literaturze [1] mamy przegląd wybranych artykułów naukowych na temat analizy i zastosowania mechaniki wyoblania, który pozwala na zagłębienie się w technologię samego procesu, jak i jego problematykę (ma też być przewodnikiem dla naukowców pracujących zarówno nad wyoblaniem elementów metalowych jak i innymi nowoczesnymi procesami kształtowania).

wyoblarka specjalna
Rys. 1    Wyoblarka specjalna

W innej publikacji [2] skupiono się nad zoptymalizowaniem nowego procesu wyoblania elementów nie okrągłych (opisano m.in. przeprowadzone numeryczne symulacje procesu kształtowania wyrobów osiowo niesymetrycznych). Z kolei w innym opracowaniu [3] przedstawione są wyniki prac nad wyoblaniem asymetrycznym. Jego autorzy skonstruowali wyoblarkę, w której ruch wzornika oraz posuw rolki zostały zsynchronizowane poprzez sterowanie impulsowe. Za główny cel badania autorzy kolejnego artykułu [4] postawili sobie opracowanie wszechstronnej zautomatyzowanej metody kształtowania oraz poszerzenie obszaru zastosowań zautomatyzowanych procesów produkcyjnych do wyoblania. Wreszcie w pracy [5] autorzy skupili się na badaniach mających na celu zastąpienie często drogich „pełnych” wzorników kompletem rolek, które mogą zastąpić wzornik.
Opierając się na analizie dostępnej literatury podjęto w Instytucie Obróbki Plastycznej (INOP) badania mające na celu poszerzenie wiedzy w tym zakresie. W przeanalizowanych artykułach można znaleźć szereg informacji związanych z możliwością kształtowania wyrobów nieokrągłych, m.in. sposób wytworzenia wytłoczek o asymetrycznym kształcie, w tym wytłoczki eliptycznej wraz z rozkładem grubości ścianki. W jednym z nich przedstawiono wyniki badań dotyczące uzyskania ściętego ostrosłupa o podstawie kwadratu. W innym opisano wpływ parametrów technologicznych procesu.

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 4 (127) kwiecień 2018