24 czerwca 2024


(artykuł reklamowy)

Tudor Sorin, Octavian Konnerth

Studium przypadku – istniejące rozwiązania i opis problemu
Zastosowanie dotyczy walców roboczych w walcarkach kwarto.
Cechy konstrukcji walcowni –
Typ walcarki: kwarto
Nominalna średnica beczki walca roboczego: 254 mm
Minimalna średnica beczki walca roboczego: 228,6 mm
Długość beczki: 1612,9 mm
Średnica czopu walca: 139,7 mm
Stosunek czopu walca do beczki: 55%
Rozstaw śrub nastawczych: 2184,4 mm
Rysunek 11 pokazuje widok izometryczny walca roboczego.

Warunki pracy walca roboczego
Maksymalne obciążenie przy rozciąganiu: 167,4 kN (na łożysko)
Maksymalne obciążenie osiowe: 60 kN
Maksymalna prędkość obwodowa: 1036 m/min (= 1443 obr./min prędkości walca przy minimalnej średnicy walca)

Pierścień labiryntowy czopu walca
Materiał pierścienia labiryntowego: stal
Twardość 56–60 HRC (porównywalna do twardości łożyska)

modernizacja walcowni
Rys. 11

Smarowanie
System olej-powietrze
Rysunek 12 pokazuje widok izometryczny pierścienia labiryntowego. W tej konstrukcji czołowe szczeliny olejowe mają ostre krawędzie przejścia (promień 0,5 mm) – patrz szczegółowy widok detalu A na rysunku.
Łożysko Timken
Rysunek 13 przedstawia łożysko walcownicze użyte w tym zastosowaniu – czterorzędowe łożysko stożkowe TQOGW 48680DGW-902A3.
Obudowa: 139,700x200,025x160,340 (średn. wewn. x średn. zewn. x szerokość w mm)
Nośność wg klasyfikacji Timken: C90(4) = 240 kN

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 4 (127) kwiecień 2018