25 lipca 2024


Stopień automatyzacji i robotyzacji jest dzisiaj wyznacznikiem innowacyjności procesu produkcyjnego, a liczne zalety, jakie z niego wynikają, powodują coraz większy wzrost zainteresowania systemami automatyki w różnych dziedzinach przemysłu. Pociąga to za sobą dynamiczny rozwój systemów zautomatyzowanych oraz wzrost ich zaawansowania, co z kolei pozwala na wykonywanie czynności, których człowiek nie byłby w stanie fizycznie sam wykonać. Takie wyrafinowanie procesu technologicznego stanowi często know-how w przedsiębiorstwie.

Anna Kocur

Jedną z gałęzi przemysłowych, gdzie automatyzacja i robotyzacja obecna jest w coraz większym stopniu, jest przetwórstwo tworzyw sztucznych, obejmujące m.in. firmy zajmujące się wtryskiwaniem detali z tworzyw sztucznych. Coraz częściej elementy metalowe, drewniane czy ceramiczne próbuje się zastąpić detalami z plastiku. Po pierwsze, przedmioty takie są często znacznie lżejsze. Po drugie, ich cena jest zwykle niższa niż ich odpowiedników wykonanych np. z metalu, a po trzecie, nie ma większego problemu z zużytymi detalami bądź odpadami produkcyjnymi, gdyż można je ponownie wykorzystać, dzięki recyklingowi.
Największą zaletą, jakiej należy się dopatrywać w automatyzacji i robotyzacji na wtryskowni, jest skrócenie czasu cyklu produkcji detali jednostkowych. Dotyczy to szczególnie wytwarzania elementów o większych gabarytach i wadze, gdzie konieczne jest stosowanie wtryskarek o dużej sile zwarcia np., 1600 ton. Trudno sobie wyobrazić, aby człowiek po każdym pełnym cyklu maszyny otwierał drzwi wtryskarki, wchodził do środka i wyciągał z niej detal. W takich sytuacjach roboty są idealnym rozwiązaniem. Potrafią skrócić czas cyklu nawet o 50%, powodując tym samym zwiększenie wydajności produkcji i zmniejszenie kosztów detalu (Rys. 1).

DSC 0977
Rys. 1    Przykład produkcji detalu o dużych gabarytach odbywającej się z udziałem robota na wtryskarce 1300 ton

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 5 (128) maj 2018