19 czerwca 2024


(artykuł reklamowy)

Inżynieria systemów oparta na modelach (MBSE) jest metodologią inżynierii, która skupia się na tworzeniu i wykorzystywaniu modeli domen, jako podstawowego środka wymiany informacji. W zastosowaniach praktycznych często mamy do czynienia z bardzo złożonymi mechanizmami. Współczesne narzędzia symulacyjne oraz testowe dają szansę zmiany sposobu projektowania bez nadmiernego stosowania uproszczeń.

Mariusz Waśkowicz, Wojciech Paluch, Jacek Spisak

Projektowanie oparte na systemach łączących modele tworzone na wielu domenach 1D/3D i symulacjach multifizycznych zapewnia uzyskanie „cyfrowych bliźniaków” z nieosiągalną dotychczas dokładnością. Przykładem kompletnego rozwiązania jest środowisko Simcenter (Rys. 1).

symulacje oparte na modelu
Rys. 1 Etapy tworzenia pojazdu z wykorzystaniem środowiska Simcenter

W celu osiągnięcia największej precyzji symulacji, niezawodności i skrócenia jej czasu, wykorzystuje się rozwiązania obejmujące wczesne etapy projektowania. Należą do nich systemy pracujące w pętli, oparte na modelu MIL (Model in the Loop), a także dające możliwości kosymulacji z oprogramowaniem zewnętrznym SIL (Software in the Loop). Bardzo obiecujące możliwości zapewnia symulacja typu HIL (Hardware in the Loop), wprowadzająca symulację z wykorzystaniem docelowych podzespołów, w tzw. czasie rzeczywistym, jak i ich wirtualnych odpowiedników (PLCSim). Schemat współzależności systemów przedstawia rysunek 2. Istnieje także możliwość testowania wirtualnego oprogramowania (Simcenter Embedded Software Designer – Polarion).

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 7/8 (130/131) lipiec/sierpień 2018