25 lipca 2024


(artykuł reklamowy)

Konstruktorzy w różnych branżach wykorzystują łożyska do wielu złożonych i niekonwencjonalnych zastosowań. Dostęp do danych podawanych przez producentów, potwierdzających informacje o wytrzymałości opraw, jest ważnym elementem przy wyborze łożyska, pozwalającym zoptymalizować pracę urządzenia. Jakie kwestie konstrukcyjne należy rozważyć, jeśli zastosowanie wymaga montażu oprawy dzielonej w pozycji innej niż pozioma? Co się dzieje, jeśli obciążenie nie jest przyłożone do podstawy oprawy? Firma Timken odpowiada na te pytania dzięki przeprowadzanym badaniom, zaawansowanej technice modelowania i zdobytemu doświadczeniu. Ułatwia to dobór łożysk do konkretnych zastosowań.

Florin Constantin

oprawy lozyskowe

Wytrzymałość ma znaczenie
Łożysko to niezwykle ważny element w wielu zastosowaniach przemysłowych. Niezawodność i powtarzalność procesów, w których biorą udział różnego rodzaju łożyska, ma ogromne znaczenie w niezliczonych działaniach zachodzących każdego dnia. W zastosowaniach przemysłowych konstruktorzy zwykle starają się wydłużyć maksymalnie czas pracy maszyn i urządzeń poprzez dobór podzespołów o wysokiej trwałości. W większości zastosowań wykorzystujących łożyska z elementami tocznymi, podstawowymi parametrami służącymi do oszacowania ich trwałości są nośność statyczna i nośność dynamiczna.
Nośność statyczna to maksymalne obciążenie, które łożysko może przenosić bez trwałego uszkodzenia bieżni lub elementów tocznych; oznacza obciążenie przyłożone w stałym, niezmiennym kierunku, w warunkach stacjonarnych.
Nośność dynamiczna to obciążenie promieniowe, przy którym łożyska osiągają trwałość L10, wynoszącą 1 mln obrotów. Wartość obciążenia wykorzystywana jest do szacowania trwałości łożysk w oparciu o rzeczywiste obciążenia i prędkości.
W przypadku opraw dzielonych (znanych także jako zespoły łożyskowe w oprawie), wytrzymałość samej oprawy jest niezwykle istotnym parametrem wpływającym na pracę łożyska – dlatego firma Timken wykonała szereg badań poszczególnych komponentów zespołów łożyskowych pod względem ich wytrzymałości oraz maksymalnych dopuszczalnych obciążeń.
Oprawy niedzielone: Oprawy jednoczęściowe z uszczelnionym i wstępnie nasmarowanym zespołem łożyskowym gotowym do montażu.
Oprawy dzielone: Oprawy dwuczęściowe, z korpusem dzielonym w płaszczyźnie poziomej. Podstawa i pokrywa oprawy są połączone śrubami, co umożliwia łatwiejszy montaż oraz wymianę łożysk i uszczelnień, bez konieczności demontażu podstawy oprawy.
Użytkownicy często korzystają z tego rodzaju rozwiązań w zastosowaniach, w których obciążenia przykładane są w nietypowych kierunkach. W związku z tym często wymagają rozważenia dodatkowych aspektów konstrukcyjnych. Na przykład: jakie należy wprowadzić zmiany konstrukcyjne, jeśli zastosowanie wymaga montażu oprawy dzielonej z podstawą przymocowaną od góry? Jakie rozwiązanie będzie najkorzystniejsze, jeśli obciążenie nie jest przyłożone w kierunku podstawy?
Przy doborze łożysk do danego zastosowania konstruktor bazuje na nośności statycznej oprawy. Dlatego bardzo ważna jest znajomość zakresu wytrzymałości samej oprawy, gdyż pozwala zoptymalizować wydajność pracy urządzenia.

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 9 (132) wrzesień 2018