13 czerwca 2024


(artykuł reklamowy)

Wyobraźmy sobie konserwację przekładni przemysłowych czy samochodowych skrzyni biegów jedynie poprzez uzupełnienie poziomu wody wprost z sieci wodociągowej. Jeśli zanieczyszczenia spowodowane smarami można by łatwo wyeliminować jedynie poprzez zastosowanie wody? Nie tylko pozwoliłoby to uczynić pracę fabryk bezpieczniejszą i czystszą, ale za jednym zamachem rozwiązałoby wszelkie problemy związane z zapewnieniem dostępności używanych smarów. Taka jest przewodnia myśl stojąca za projektem firmy Klüber Lubrication, który może zrewolucjonizować przyszłość specjalistycznych smarów. Eksperci z dziedziny tribologii zdołali uzyskać jednorodne smary wykorzystujące właściwości wody: „hydro-smary”.

W porównaniu z wykorzystywanymi obecnie smarami na bazie olejów, woda zapewnia liczne istotne przewagi: jest to ‘surowiec’ odnawialny, globalnie dostępny, nietoksyczny i niepalny – wyjaśnia dr Stefan Seemeyer, Kierownik Działu Badań i Rozwoju w Klüber Lubrication. – Jak dotąd, woda miała dość ograniczone zastosowanie w produkcji smarów, z uwagi na swoje ograniczenia, wynikające z jej właściwości fizycznych oraz biologicznych, takie jak zakres temperaturowy zamarzania i parowania, utlenianie czy rozrost drobnoustrojów. Zastosowanie odpowiednich dodatków w smarach czy rozwiązania technologiczne na poziomie komponentów urządzeń, pozwalają zamienić te potencjalne wady na zalety, możliwe do wykorzystania. Nowa koncepcja produktów opartych na wodzie umożliwia zredukowanie tarcia do takiego stopnia, że realne stało się myślenie o uzyskaniu efektu „superlubrykacji” – niemal całkowitego zlikwidowania tarcia.

hydro smary

Woda jako świadomie wykorzystany składnik do produkcji smarów oferuje cały wachlarz nowych możliwości, również w stosunku do coraz to nowych materiałów pojawiających się na rynku. Ponieważ substancje rozpuszczalne w wodzie zazwyczaj nie mają tej właściwości w zestawieniu z olejami, były one niemalże bez znaczenia dla rozwoju klasycznych smarów. Wraz z zastosowaniem innowacyjnych komponentów smarów nowego rodzaju, stało się możliwe uzyskanie parametrów dotychczas praktycznie nieosiągalnych, takich jak bardzo dobre właściwości chłodzące czy energooszczędność, wynikające ze znaczącego zredukowania tarcia.
Właściwości wody mogą być również wykorzystane poprzez zastosowanie rozwiązań technologicznych na poziomie komponentów urządzeń. Dla przykładu, odparowana woda może być odzyskana wewnątrz zamkniętego obiegu i wykorzystana nawet do chłodzenia. Kolejnym możliwym do wykorzystania aspektem zastosowania wody jest wykorzystanie jej dobrej przewodności elektrycznej czy własności chłodzących. To otwiera cały szereg możliwości i zastosowań w nowych branżach, również takich jak elektromobilność.

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 10 (133) październik 2018