28 maja 2024


Inżynierowie wykonując swoją pracę najczęściej nie zastanawiają się nad tym, że wynik ich pracy kwalifikuje się do twórczości technicznej i podlega w związku z tym specjalnym prawom, a może też być przedmiotem obrotu. I to praktycznie na każdym stanowisku pracy inżyniera, nie tylko w dziale konstrukcji czy technologii, bo wszędzie inżynier wnosi do produkcji swoją wiedzę, pomysły, rozwiązania bieżących spraw, a to wszystko wpływa na wartość goodwill, albo mieści się w pojęciu know-how, albo też w zakresie nieopatentowanej wiedzy technicznej. W artykule podjęto próbę przedstawienia tych pojęć i różnic między nimi.

Aleksander Łukomski

Jeżeli wynik twórczej pracy inżyniera jest oczywisty i kwalifikuje się do opatentowania lub zastrzeżenia wzoru przemysłowego, albo podlega ochronie tylko z tytułu praw autorskich, to sprawa jest prosta. Są odpowiednie ustawy, procedury i według nich się postępuje. Cała reszta spraw mniej oczywistych, a związanych z działalnością inżyniera podlega innym prawom, trochę mniej jednoznacznym. Te prawa są na ogół lepiej znane prawnikom i księgowym niż inżynierom. Goodwill, know-how, niepatentowana wiedza techniczna – wszystkie te pojęcia mieszczą się w kategorii: wartości niematerialne i prawne.

wiedza techniczna

Często zdarza się, że pojęcia te przenikają się lub występują wspólnie. Mają jednak pewną wartość handlową, podlegają więc najczęściej szacunkowej wycenie i mogą znacząco wpływać na wartość przedsiębiorstwa.

Goodwill
Goodwill to po angielsku – renoma, reputacja, pewna nadwyżka zyskowności danego przedsiębiorstwa ponad przeciętną zdolność generowania zysków wśród podmiotów w tej samej branży. Wchodzi w skład wartości niematerialnych i prawnych, o nazwie: wartość firmy. Dotyczy nazwy przedsiębiorstwa, jego marki. Goodwill staje się składową wartości przedsiębiorstwa, nadwyżką ponad normalną wyliczalną wartość np. księgową lub wyceny firmy. Firmy mające mocny wizerunek i silną pozycję najłatwiej wprowadzają na rynek nowe produkty, ponieważ ich wizerunek jest gwarantem jakości. Marka odbierana przez klienta kojarzy się konsumentowi z czymś korzystnym, profesjonalnym i godnym zaufania.

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 10 (133) październik 2018