21 czerwca 2024


(artykuł reklamowy)


Najlepszych przykładów doskonałości materiałów i konstrukcji dostarcza przyroda. Druk przestrzenny ułatwia naśladowanie jej lekkich struktur i ich ekonomiczną produkcję. Jednakże przy produkcji addytywnej należy brać pod uwagę ograniczenia i specyfikę procesu. Potencjał technologii można wykorzystać jedynie przy zastosowaniu podejścia holistycznego i środków pomocniczych specjalnie dostosowanych do produkcji addytywnej.

Michael Werner

Klasyczne procesy produkcyjne ograniczały dotąd swobodę projektowania, częściowo dlatego, że kryteria takie jak wykrawalność czy odlewność pozwalały jedynie na uzyskanie ograniczonych rozwiązań geometrycznych. Dzięki technologii druku 3D stało się możliwe wytwarzanie bardzo skomplikowanych kształtów opartych na przykładach z przyrody. Za korzystaniem z takich struktur przemawia także fakt, że mogą one być wykorzystane do realizacji bardzo lekkich elementów. Jak wynika z badania Bitkom z 2017 roku*, bioniczna metodologia projektowania połączona z drukowaniem przestrzennym zmniejsza masę i całkowite zużycie materiału poszczególnych części nawet o 90%. Ogólnie rzecz biorąc, produkcja addytywna pomaga zaoszczędzić do 70% czasu produkcji i do 80% jej kosztów.

potencjal solidworks

Jest to możliwe m.in. dlatego, że wbudowanie w jeden komponent kilku funkcji obniża koszty montażu i magazynowania. Niepotrzebne stają się wówczas również czasochłonne prace wstępne, takie jak przygotowanie form. Ponadto druk przestrzenny oferuje możliwość stosunkowo taniej produkcji w różnych lokalizacjach i wytwarzania na żądanie spersonalizowanych produktów w małych ilościach.
Jednak dopiero całkowicie wirtualny proces projektowania elementu przeznaczonego do produkcji addytywnej umożliwia korzystanie ze wszystkich tych zalet, a jednocześnie pozwala uniknąć kosztownych wydruków próbnych i wydruków nieudanych. Koncepcja gwarantująca sukces polega na wykorzystaniu w całościowym procesie opartym na modelu współpracy aplikacji przystosowanych do produkcji addytywnej.

Wszystko w jednym modelu
Skuteczna produkcja addytywna wymaga podejścia holistycznego, w którym różne dyscypliny i działy ściśle ze sobą współpracują. Centralna platforma biznesowa pomaga godzić różne podejścia występujące wśród projektantów, pod warunkiem, że jest oparta na ujednoliconym modelu danych i wspólnym interfejsie graficznym, jakie zapewnia platforma 3DEXPERIENCE firmy Dassault Systèmes.

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 12 (135) grudzień 2018