18 kwietnia 2024


Rozwój automatyzacji i robotyzacji produkcji zwiększa zainteresowanie serwonapędami pneumatycznymi, które charakteryzują się niskim kosztem wykonania, wysoką dynamiką działania i niezawodnością pracy. 


Paweł Łaski, Jakub Takosoglu

Znanych jest kilka metod pozycjonowania napędów pneumatycznych do realizacji zadania przestawiania i nadążania.
Wykorzystuje się do tego celu:

  • napędy wielopołożeniowe
  • napędy proporcjonalne
  • napędy ustawnikowe
  • napędy pozycyjne
  • napędy dławieniowe (ze sterowaniem dławieniowym)

W tabeli 1 zebrano najważniejsze informacje, takie jak: zakres ruchu, liczbę możliwych pozycji, wykonywane zadanie pozycjonowania, odchyłkę pozycjonowania, prędkość ruchu napędu i wydajność energetyczną (względem napędu z siłownikiem dwustronnego działania) w odniesieniu do wybranych rodzajów napędów.
Niezadowalająca dokładność pozycjonowania wieloosiowych serwonapędów pneumatycznych ogranicza ich zastosowanie w maszynach manipulacyjnych, manipulatorach i robotach. Szybki rozwój pneumatycznych manipulatorów szeregowych, równoległych i hybrydowych stawia przed regulatorami serwonapędów pneumatycznych wysokie wymagania dotyczące dokładności pozycjonowania, odporności na zmiany parametrów stanu oraz sygnałów zakłócających. Rozwiązanie problemu dokładności pozycjonowania w systemach serwopneumatycznych, w przypadku niedostatecznej i niekompletnej informacji o zjawiskach procesu przetwarzania energii sprężonego gazu na energię mechaniczną ruchu siłownika pneumatycznego, jest zadaniem trudnym do realizacji w warunkach pracy przemysłowej.

art3tab_s
Tabela 1. Porównanie własności wybranych rodzajów pneumatycznych układów pozycjonowania [2]

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 1/2 (40/41) styczeń/luty 2011