24 czerwca 2024


Narzędzia do projektowania konstrukcji spawanych w programie SolidWorks (SW) przewidziane są do projektowania elementów o strukturze kratowej przestrzennej, ale równie dobrze sprawdzają się podczas rysowania płaskich obiektów zbudowanych z profili hutniczych typu: rura, kątownik czy ceownik. Ze względu na rozbudowane możliwości pracy w trybie części wieloobiektowej, tego typu konstrukcje można łączyć z elementami blaszanymi lub innymi obiektami niebędącymi typowymi członami konstrukcyjnymi, – bo tak nazywają się belki wyciągnięte z użyciem narzędzi konstrukcji spawanych w SW.

Paweł Kęska

Inaczej natomiast należy spojrzeć na modele spawane z blach, które też w efekcie są konstrukcjami spawanymi, lecz podczas ich projektowania tylko niektóre z grupy narzędzi konstrukcji spawanych mogą zostać wykorzystane.

1a

Przygotowanie biblioteki
Idea konstrukcji spawanych sprowadza się tu do wyciągnięcia wzdłuż szkicu profilu, będącego przekrojem elementu konstrukcyjnego. Profile te znajdują się w odpowiednim folderze po zainstalowaniu aplikacji, jednak biblioteka ta jest tylko przykładową i zawiera znikomą ilość profili. Dlatego istnieje możliwość pobrania dodatkowych bibliotek według różnych standardów, między innymi: DIN, ISO oraz GB. Aby tego dokonać należy w oknie biblioteki projektu odnaleźć zawartość SolidWorks, następnie odszukać Weldments i wskazać dany standard do pobrania, przytrzymując klawisz Ctrl.

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 3 (42) marzec 2011