26 lutego 2024


Kontynuując temat rozpoczęty w poprzednich odcinkach cyklu proponuję w tej części skupić się na wyjaśnieniu metodyki generowania modelu bryłowego narzędzia formującego dla zadanego modelu bryłowego części.


Andrzej Wełyczko

Metoda jest rzecz jasna uniwersalna, czyli niezależna od stopnia skomplikowania modelu bryłowego części formowanej, ale aby przykład nie był zbyt trywialny (patrz mydelniczka w poprzednich odcinkach) proponuję tym razem rozważyć zastosowanie modelowania funkcjonalnego dla obudowy gniazda elektrycznego (Rys.24).

Porownanie-struktur-modelu-brylowego-obudowy-gniazda-elektrycznego_s
Rys. 24 Porównanie struktur modelu bryłowego obudowy gniazda elektrycznego

Proces budowy takiego modelu w środowisku CATIA – Functional Molded Part Design (FMP) można rozpocząć od definicji parametrów globalnych – tu Global Shell Properties i Global Draft Properties. Szczegoły  definicji tych parametrów pominę, bo zostały omówione w poprzednim odcinku. Myślę jednak, że warto tutaj zatrzymać się na chwilę i omówić zastosowanie poleceń z grupy Protected Feature (Rys.25).

Definicja-cech-konstrukcyjnych-typu-Protected-Feature_s
Rys.25. Definicja cech konstrukcyjnych typu Protected Feature

Obudowa gniazda elektrycznego ma trzy podstawowe funkcje: zakryć (zabudować) elektryczne elementy gniazda (kostka z przewodami), umożliwić mocowanie do puszki elektrycznej oraz „zagnieżdżenie” wtyczki. Geometryczna interpretacja tych funkcji oznacza, że w pewnych obszarach konieczne jest zapewnienie „pustej” przestrzeni, w której po montażu obudowy znajdą się kostka przyłączeniowa, wkręty mocujące oraz bolce wtyczki (także bolec uziemienia). Takie zadanie (funkcję) spełnia właśnie cecha Protected Feature środowiska FMP.