24 czerwca 2024


PhotoView 360 jest dodatkiem SolidWorks Office Professional przeznaczonym obok PhotoWorks do wizualizacji i renderingu. Aplikacja wykorzystuje technologię tzw. inteligentnych operacji  SWIFT) i znajduje się w pakietach SW od wersji 2009.


Paweł Kęska

Niewątpliwą jego zaletą jest prostota obsługi, ktora sprawia, że nawet mniej wprawne osoby są w stanie przygotować efektowny rendering. W odróżnieniu od PhotoWorks, gdzie większy nacisk położony jest na zaawansowane ustawienia z mniejszą ilością gotowych schematów, PhotoView znakomicie nadaje się do wykonania szybkiej wizualizacji w oparciu o wbudowane wyglądy i środowiska. Dodatek ten jest ciągle rozwijany, o czym świadczy fakt stale zwiększającej się funkcjonalności. W stosunku do wersji 2009, nowa odmiana zawiera m.in. możliwość wczytywanie tła oraz środowiska z wybranych plików graficznych, zaawansowane ustawienia kamery, głębię ostrości, oraz nowe materiały i środowiska. Pracę w tym programie można opisać w następujących krokach:
1. Otwieranie pliku SolidWorks
2. Zastosowanie wyglądów (materiałów)
3. Zastosowanie środowiska
4. Ustawienia, w obrębie których definiujemy środowisko, kamerę oraz parametry wyjściowe obrazu
5. Renderowanie
6. Przeglądanie wyników oraz zapis w wybranym formacie
PhotoView otwiera tylko i wyłącznie pliki zapisane w formatach *.sldprt oraz *.sldasm, tj. odpowiednio: części oraz złożenia SolidWorks. Podobnie jak w przypadku samego SolidWorks, PhotoView 2009 nie otwiera plików zapisanych w SW 2010, natomiast PhotoView 2009 otwiera pliki zapisane w PhotoView 2010.
Po wczytaniu trójwymiarowych obiektów można nimi łatwo manipulować w przestrzeni używając podobnych narzędzi jak w SolidWorks. Wszystkie polecenia są czytelne i łatwo dostępne. Można także wybrać wiele poleceń po kliknięciu prawym klawiszem w obszarze graficznym (Rys. 1 ).
wb_2
Rys.1

PhotoView 360 rozpoznaje wyglądy przypisane w środowisku SW. Jednak są pewne ograniczenia, zwłaszcza w edycji materiałów. Oznacza to, że analogiczny materiał w PhotoWorks można modyfikować, pod względem parametrów optycznych, sposobu mapowania oraz odwzorowania chropowatości, w dużo większym stopniu niż w PhotoView. Dodatkowym ważnym ograniczeniem jest brak możliwości stosowania kalkomanii bezpośrednio w PhotoView, jednocześnie kalkomanie zastosowane w PhotoWorks od wersji 2010 powinny być rozpoznane. Dodając materiały na karcie wyglądy należy szczególną uwagę zwrócić na poziom odniesienia (Rys. 2).
wb_1_sW środowisku SolidWorks podczas stosowania wyglądów zachowana jest pewna hierarchia: na najwyższym poziomie zawsze znajduje się ściana i kolejno – operacja, obiekt bryłowy oraz cała część.
(…)
cały artykuł dostępny jest w wydaniu 1/2 (28/29) styczeń/luty 2010