22 lipca 2024


Użytkownik otrzymując program oczekuje od niego nie tylko prostej obsługi, ale także jego bezproblemowej instalacji. AutoLISP do tej pory nie dysponował narzędziami, które umożliwiałyby pisanie profesjonalnych programów instalacyjnych. Wraz z pojawieniem się Visual LISP sytuacja uległa jednak zmianie.

Andrzej Gumuła

Pomimo bolączki, jaką ciągle w tym języku jest definiowanie okien dialogowych DCL napisanie skutecznego programu instalacyjnego nie stanowi teraz większego kłopotu. W niniejszym artykule przedstawimy – posiłkując się przykładami – zasady tworzenia takiego programu.
Na początku powinniśmy określić, jakie czynności powinien wykonywać program instalacyjny. Powinny to być:

 • Możliwość wyboru napędu źródłowego, czyli miejsca skąd będziemy instalować pliki.
 • Możliwość wskazania katalogu docelowego, czyli miejsca na dysku, w którym zainstalujemy pliki. Jeżeli katalog nie istnieje, program powinien go utworzyć.
 • Kontrola przy kopiowaniu plików. Program powinien informować użytkownika, jeżeli pliki (lub plik), które będą instalowane, już istnieją we wskazanym katalogu. Ewentualnie - kontrola czy instalowany program nie jest już zainstalowany – np. poprzez zapis/odczyt danych wartości zapisanych w rejestrze systemowym.
 • Wyświetlanie wskaźnika postępu przy kopiowaniu plików. Cecha użyteczna przy kopiowaniu większej liczby plików.
 • Opcjonalnie - zdefiniowanie nowego profilu użytkownika w AutoCADzie, w którym nowy program byłby dostępny. Takie rozwiązanie może wpływać efektywnie na organizację i porządek pracy. W nowym profilu wszelkie ustawienia środowiska AutoCADa byłyby domyślnie zgodne z nowym programem.
 • Łatwy i bezpośredni dostęp do poleceń i funkcji programu poprzez specjalne menu lub paski narzędzi
 • Zdefiniowanie nowego typu pliku w systemie operacyjnym (o nowym rozszerzeniu), jeżeli zainstalowany program tego wymaga.
 • Utworzenie skrótu w systemie operacyjnym, który by pozwolił na proste i szybkie uruchomienie właściwego profilu użytkownika.
 • Lub inna forma automatycznego wczytywania pliku.
 • Możliwość odinstalowania programu.
 • Zabezpieczenia programu przed nielegalnym korzystaniem.


cały artykuł dostępny jest w wydaniu 1/2 (16/17) styczeń/luty 2009