16 kwietnia 2024


Najważniejsze pytanie na jakie dzisiejsi wytwórcy starają się odpowiedzieć to: jak projektować szybciej niż konkurencja, pracując ze swoim obecnym zespołem konstruktorów?

Tomasz Jęczarek

W dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych, rosnącej konkurencji, wykorzystując tradycyjne systemy do projektowania, często trudno o wystarczająco szybką reakcję na pojawiające się potrzeby. Nawet jeśli wydaje się, że możliwe jest zrobienie oszczędności poprzez np. zlecenie wykonania usługi projektowej na zewnątrz, to nierzadko zdarza się, że te oszczędności trzeba potem wydatkować (dobrze, jeśli tylko oszczędności) na wprowadzanie niezbędnych zmian w projekcie. Rozwiązania, które wydaje się odpowiadać na potrzebę szybkiego reagowania w tak wymagających warunkach, może dostarczyć z pewnością system CAD najnowszej generacji technologicznej. Taki, który będzie funkcjonował efektywnie w każdej fazie projektowania, pozwalając właśnie na szybkie wprowadzanie niezbędnych zmian w każdym momencie tworzenia projektu.
Dotychczasowe narzędzia projektowe wymagają planowania projektowego dla przyszłego wykorzystania modeli. Z uwagi na konieczność postępowania według określonych kroków, często, dla sprawdzenia innych scenariuszy projektu, należy zacząć modelowanie od początku. Solid Edge with Synchronous Technology wprowadził szereg rozwiązań, które nie tylko usuwają te ograniczenia, ale znacznie przyspieszają samą pracę. Są to:

  • zintegrowane szkicowanie 2D i 3D, które sprawia, że po narysowaniu w 2D można od razu tworzyć geometrię 3D bez dodatkowych kroków na deklarację operacji
  • projektowanie oparte na regionach pozwala identyfikować obszary, w szkicu albo na modelu, w celu utworzenia geometrii 3D, przez przeciąganie do odpowiedniej pozycji
  • kolekcji cech/operacji, które z kolei mają równy status i nie zależą od siebie podczas budowy i dokonywania zmian na modelu
  • parametryczne projektowanie pozwala wstawiać wymiary sterujące wprost na geometrii 3D, wykorzystywać tabelę i formuły do zmiany wielkości modelu, oraz kontrolować kierunek zmian wymiaru
  • koło sterowe i uchwyty 3D zapewniają edycję typu „chwyć i przenieś”
  • nowy interfejs użytkownika, w stylu MS Office 2007, i przebudowany dla zwiększenia wydajności EdgeBar


2d-3dedit_sjpgcały artykuł dostępny jest w wydaniu 1/2 (16/17) styczeń/luty 2009