21 czerwca 2024


Idea systemu sterowania numerycznego (NC - Numerical Control) obrabiarek ma już ponad 50 letnią historię. Programy NC możemy generować na dwa sposoby. Pierwsza możliwość to programowanie ręczne, metoda wolna, mało efektywna niosąca za sobą duże ryzyko popełnienia błędu. Drugie rozwiązanie to zastosowanie systemów CAM (Computer Aided Manufacturing), które znacznie podwyższa wydajność pracy oraz w dużym stopniu minimalizuje ryzyko powstania błędów.

Jakub Król

1-KS_sPrzyjrzyjmy się bliżej zintegrowanemu systemowi CAD/CAM/CAE CATIA V5 właśnie od strony komputerowego wspomagania wytwarzania. Interfejs jest intuicyjny i niezwykle prosty. Platforma PLM Express oferuje bogatą ofertę konfiguracyjną, którą można dostosować do konkretnych potrzeb produkcyjnych i posiadanego parku maszynowego.  Program posiada budowę modułową.
Do wyboru mamy cztery podstawowe i cztery dodatkowe konfiguracje:

Konfiguracje podstawowe:
Lathe and Prismatic Machinig (LPE) – konfiguracja wspomaga tworzenie programów obróbki cylindrycznych modeli przestrzennych dla tokarek sterowanych numerycznie, z użyciem 2-osiowych operacji toczenia i wiercenia. Dodatkowo otrzymujemy szereg narzędzi pozwalających na łatwe tworzenie programów obróbki modeli przestrzennych z użyciem operacji frezowania 2.5-osiowego i wiercenia.
Surface Machining (SGE) – w ramach tej opcji otrzymujemy moduł frezowania 3-osiowego, który umożliwia definiowanie programu do obróbki elementów o skomplikowanej geometrii powierzchniowej w oparciu o predefiniowane cykle frezowania i operacje osiowe takie jak: sweep roughing, roughing, sweeping, pencil, Zlevel, contour driven, isoparametric machining, spiral milling, profile contouring.

Multi-axis Surface Machining (MME) – konfiguracja pozwala na generowanie procesów technologicznych dla bardzo skomplikowanych elementów, w oparciu o 5-osiowe frezowanie powierzchni, z zachowaniem bardzo wysokiej jakości, nieosiągalnej w obróbce 3-osiowej.

Advanced Multi-axis And Pocket Machining (AME) – jest konfiguracją o najszerszym spektrum możliwości. Przeznaczona jest do generowania złożonych procesów technologicznych, począwszy od obróbki 2.5-osiowej do 5-osiowej. Programista ma do wyboru szereg innowacyjnych strategii obróbki, które w pełni realizują wymagania zaawansowanej obróbki podzespołów, stosowanych w branży lotniczej i samochodowej. Ponadto aplikacja posiada narzędzia ułatwiające automatyzujące obróbki elementów wielokieszeniowych, co przekłada się na około 8-krotne skrócenie czasu programowania obrabiarki i około 75% zmniejszenie ilości operacji.

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 3 (18) marzec 2009