23 czerwca 2024


Solid Edge Mold Tooling jest pakietem dodatkowym, zintegrowanym ze środowiskiem Solid Edge Classic. Zawiera zestaw wypróbowanych, zaawansowanych technologicznie narzędzi do szybkiego i wydajnego projektowania form.

Tomasz Jęczarek

Przy przygotowywaniu tej aplikacji szczególną uwagę zwrócono na skrócenie cyklu projektowego poprzez zautomatyzowanie wielokrotnie powtarzających się czynności podczas projektowania form wtryskowych. Pakiet zawiera m. in. narzędzia do analizy wypraski, narzędzia do tworzenia stempla i matrycy, oraz biblioteki elementów standardowych do konstrukcji form, dla przyspieszenia pracy projektowej.
Aplikacja Mold Tooling korzysta z technologii SmartStep, umożliwiającej prowadzenie użytkownika poprzez proces konstruowania formy wtryskowej. Proces tworzenia formy rozpoczyna się od określenia współczynnika skurczu wypraski. mold_sAplikacja pozwala definiować zarówno materiały o liniowych jak i nieliniowych współczynnikach kurczenia, oraz zachować aktualne ustawienia do przyszłego wykorzystania.
Moduł automatycznie generuje powierzchnię podziału, co pozwala, w sposób bezpieczny i wolny od pomyłek, zdefiniować gniazdo formujące we wkładkach matrycy i stempla lub też bezpośrednio w płytach formy. Rozmiary wkładek są automatycznie definiowane przez program w oparciu o rozmiary wypraski i wcześniej zadeklarowane preferencje użytkownika. Zdefiniowane pojedyncze wkładki matrycy i stempla można powielić w asocjatywny zestaw wkładek przy projektowaniu form wielogniazdowych. Solid Edge Mold Tooling zawiera narzędzia umożliwiające wstawianie i pozycjonowanie, w formie wkładki lub zestawu wkładek formujących, w połączeniu z doborem odpowiednich kanałów doprowadzających tworzywo.

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 4 (19) kwiecien 2009