22 lipca 2024


W poniższym zestawieniu zamieszczamy – obok symboli i oznaczeń wybranych gatunków stali – tym razem ich właściwości mechaniczne oraz skład chemiczny poszczególnych gatunków. W tabelach nie zostały ujęte inne pierwiastki, które również mogą zawierać się w niektórych produktach z wymienionych gatunków. Ich wartość graniczna nie powinna przekraczać następujących wielkości (w % masy): Bor (B) – 0,0008, Bizmut (Bi) – 0,10, Kobalt (Co) – 0,30, Chrom (Cr) – 0,30, Miedź (Cu) – 0,40, Lantanowce (La - 0,10 (każdy), Mangan (Mn) - 1,80, Molibden (Mo) – 0,08, Niob (Nb) – 0,06, Nikiel (Ni) – 0,30, Ołów (Pb) – 0,40, Selen (Se) – 0,10, Tellur (Te) – 0,10, Tytan (Ti) – 0,05, Wanad (V) – 0,10, Wolfram (W) – 0,30 i Cyrkon (Zr) – 0,05;

Całość uzupełniona jest o numery materiałów poszczególnych gatunków stali tj. symbole według cyfrowego systemu oznaczeń.

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 4 (19) kwiecien 2009