21 czerwca 2024


Większość oferowanych na rynku systemów inżynierskich posiada narzędzia, w których można wykonać zaawansowane konstrukcje, obliczenia, złożenia. Coraz częściej współczesny konstruktor potrzebuje takich narzędzi, które przyspieszą jego pracę, wyłapią błędy, wykonają za niego monotonne czynności, a jego wiedzę i rozwiązania zapiszą, i wykorzystają w podobnym projekcie.

Dariusz Jóźwiak, Robert Ostrowski

Dzisiaj, by przebić się z wyrobem na rynek, nie tylko trzeba produkować taniej, ale i szybciej. Każdy producent chciałby zdecydowanie skrócić czas powstawania wyrobu. Najwięcej wysiłku poświęca się jednak nie na konstrukcję samego wyrobu, ale na konstrukcję i wykonanie niezbędnego oprzyrządowania do produkcji tegoż wyrobu.
Od końca lat 90-tych NX (dawniej Unigraphics) firmy Siemens PLM Software dostarczał dodatkowe aplikacje wspomagające projektowanie. Obecnie jedną z najlepiej rozwiniętych tego typu aplikacji jest Mold Wizard. Jest on oferowany jako pakiet narzędzi przeznaczony do kompleksowego tworzenia form wtryskowych w NX:

  • przeprowadzenie analizy technologiczności wypraski (np.: pochylenia ścian czy określenie potencjalnych miejsc zapadnięć)
  • tworzenie parametrycznego modelu 3D formy
  • przygotowanie dokumentacji złożeniowej i wykonawczej 2D
  • przygotowanie modeli elektrod

Program zachowuje pełną asocjatywność na każdym etapie projektowania narzędzia. Zmiany wprowadzone na modelu 3D wypraski odwzorowywane są na powierzchniach formujących wszystkich elementów gniazda formującego formy (łącznie z mechanizmami uwalniania wypraski) i dokumentacji wykonawczej. Ponadto wiele operacji jest zautomatyzowanych, np. wstawianie wypychacza; użytkownik tylko dobiera jego typ, wskazuje pozycje na powierzchni formującej i określa długość prowadzenia. Program sam odpowiednio pozycjonuje go w oprawie wypychaczy, przycina do powierzchni formującej oraz wykonuje otwory w płytach.
Generowanie listy części złożenia i automatyczne przypisanie odnośników na rysunku złożeniowym 2D odbywa się za pomocą jednej operacji. Odpowiednie skonfigurowanie szablonów dokumentacji 2D (rzuty, przekroje, wymiary gabarytowe, uwagi, formatki) zautomatyzuje proces generowania rysunków wykonawczych.
Możliwości NX Mold Wizard sprawdzają się nie tylko w przypadku typowych konstrukcji form wtryskowych, w których wykorzystuje się zestawy elementów znormalizowanych. Program został tak skonstruowany, by można było go skutecznie wykorzystać do zmniejszenia nakładów pracy w nietypowych projektach. W szczególności w takich, gdzie nie można brać pod uwagę zestawów znormalizowanych części dostępnych na rynku. Przykładem może być tu forma wtryskowa do elementów rurowych z PCW przedstawiona na rysunku (rys.1). Można zauważyć nie tylko nietypowy profil skrzynki, ale, co za tym idzie, również płyty dystansowej, rozstawu i ilości zespołów prowadzących. Wykonanie projektu takiego narzędzia zawsze pochłania znacznie więcej czasu. Możemy go jednak dodać do bazy zestawów skrzynek do form jako szablon, a następnie wykorzystać w nowym projekcie, zmieniając nawet profil skrzynki na zupełnie inny.


cały artykuł dostępny jest w wydaniu 5 (20) maj 2009