22 lipca 2024


W marcowym numerze Projektowania i Konstrukcji Inżynierskich przedstawiliśmy narzędzia programu Autodesk Inventor 2009 (AI2009): do tworzenia i modyfikowania modeli powierzchniowych oraz do przekształcania modeli powierzchniowych w modele bryłowe i odwrotnie. Tym razem prezentujemy, w jaki sposób można użyć opisanych wcześniej narzędzi w przypadku modelowania przyszłego wytworu. Jako przykład przyjęliśmy obudowę urządzenia elektronicznego współpracującego ze złączem standardu USB. Obudowa zostanie wykonana z tworzywa sztucznego.

dr inż. Adam Cholewa, dr inż. Krzysztof Psiuk, dr inż. Sebastian Rzydzik

Ponieważ obudowa będzie przeznaczona dla urządzeń elektronicznych należy zwrócić uwagę na tworzywo, z którego będzie ona wykonana. Przyjęte tworzywo powinno zapewnić ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym osoby użytkującej urządzenie. Pomimo faktu, że samo urządzenie będzie zasilane bardzo niskimi napięciami, to niejednokrotnie będzie ono współpracowało z innymi urządzeniami, na obudowie których może pojawić się napięcie elektryczne niebezpieczne dla zdrowia lub życia (np. niepoprawnie uziemiony komputer klasy PC). Dlatego przyjęto, że obudowa zostanie wykonana z tworzywa sztucznego ABS.
krok0_sNa Rys. 1 przedstawiono efekt końcowy modelowania obudowy. Projektowana obudowa będzie składała się z trzech elementów właściwych – elementu górnego, elementu dolnego i zatyczki oraz wkręta metalowego łączącego elementy górny i dolny. Przedstawiony przykład będzie obejmował zarówno modelowanie powierzchniowe jak i modelowanie bryłowe. Takie podejście nazywamy modelowaniem hybrydowym.

Modelowanie postaci ogólnej
Projektując przyszły wytwór powinniśmy zwrócić uwagę nie tylko na jego funkcjonalność i poprawność rozwiązań konstrukcyjnych, ale również na jego wygląd zewnętrzny. Dlatego też w opisywanym przykładzie staraliśmy się zadbać o odpowiednią estetykę urządzenia.
Ze względu na duży stopień podobieństwa elementu górnego i dolnego, ich modelowanie rozpoczniemy od wykonania wspólnej bazy, która posłuży również do modelowania zatyczki. Dzięki temu zabiegowi, zatyczka będzie idealnie komponowała się z elementem górnym i dolnym.

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 5 (20) maj 2009